Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 3 en 4 september 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Fotograaf en filmer van de Leij, kocht 3 hectare grasland. Hij liet de sloot weer kronkelen en groef een poel. Een half jaar later had zich een natuurgebiedje gevormd, waarin 34 libellesoorten voorkomen (Trouw, 26 aug). Een kleine oase in een grote graswoestijn. Voor Van de Leij de ultieme rijkdom.

 

Relevantie

Het verhaal laat zien dat:

  • Er iets moois kan gebeuren als we niet met elke hectare grond geld willen verdienen
  • Mens, plant en dier er rijker van worden
  • De natuur een enorme veerkracht heeft als we haar daartoe de gelegenheid geven
  • Het herstel van de natuur niet alleen mensenwerk is, we hoeven het niet alleen te doen

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, vormt de meest geëigende manier om voor haar te zorgen. Dit impliceert ook dat de mens een instrument van God wordt om zo te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft gelegd, naar boven te laten komen (LS 124).

 

Voorbede

God, schepper van hemel en aarde wij vragen u om verbeeldingskracht om te zien hoe veel moois er kan ontstaan als we het idee loslaten dat met elke hectare grond geld verdiend moet worden, hoe verrijkend dat kan zijn, voor plant, mens en dier.