Download

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 2 en 3 juli 2022

Marie-Josë Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Krantenartikel waarin een geoloog ziet hoe de bodem verslechtert en ook bomen lijden.” Kijk in de bossen op de zandgronden naar de eiken. Er staat bijna geen gezonde eik meer”.

Relevantie
Sinds 1990 is de stikstofuitstoot in Nederland al meer dan gehalveerd. Maar de concentratie tast de natuur nog steeds ernstig aan : de bodem verzuurt, planten- en boomsoorten verdwijnen, het aantal insecten, vogels en dieren neemt af. De overheid bleef vergunningen afgeven voor veehouderijen, aanleg van wegen vooruitlopend op het  toekomstige terugdringen van de stikstof.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen’- over de zorg voor het gemeenschappelijk huis)

Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door het gebrek aan belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van de ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. (LS nr. 14 Ned. vert).

Voorbede
Bidden wij voor regeerders en wetenschappers in onze wereld, geef hen het inzicht en de wijsheid om de wereld te besturen, te onderzoeken en te ontwikkelen op een manier die uw Schepping niet uitput, maar tot bloei brengt. Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download