Voorbede voor het weekend van 19 en 20 februari 2022

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/actualiteit:

Dagblad Trouw van 8 februari 2022. “De plasticsoep zakt naar de bodem van de oceaan”. De oceanen slibben dicht met plastic. Dat schaadt de natuur en uiteindelijk ook de mens, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat oproept tot een bindend VN-verdrag. Het WNF maakt zich grote zorgen om de biodiversiteit nu plankton, vissen, schildpadden en zeevogels steeds vaker stukjes plastic in hun lijf hebben of erin verstrikt raken en koraalriffen en mangrovebossen ermee verstopt raken. Maar uiteindelijk bereiken de minuscule plasticdeeltjes in de oceanen ook de mens. Jaarlijks komt 10 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. “Er zwemt of vliegt bijna geen vis of zeevogel meer rond zonder deeltjes plastic in de maag”: aldus Jelle Reumer in Trouw 12 februari 2022. Er moeten nu snel maatregelen worden genomen. Begin daarmee tijdens de top van het VN-Milieuprogramma op 28 februari 2022 in Nairobi.

 

Relevantie

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee.  De vervuiling van de zeeën en oceanen brengt het voortbestaan van mens en dier in groot gevaar. Plastic fragmenteert tot kleine deeltjes. Daardoor verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Dieren en plankton zien de plastics voor voedsel aan. Zo dringt het onze voedselketen binnen.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen – over de zorg voor het gemeenschappelijk huis)

“…Het groeiend probleem van het afval in zee en de bescherming van niet alleen de nationale grenzen, maar ook van de zeegebieden blijft een bijzondere uitdaging vormen. Uiteindelijk hebben wij behoefte aan een overeenkomst over regelingen betreffende het beheer voor het hele scala van de zogenoemde wereldwijde gemeenschappelijke goederen.” (LS 174 Ned. vertaling)

 

Voorbede

Bidden wij voor onszelf en voor allen die verantwoordelijkheid dragen voor onze wereld, dat wij niet berusten in de vergiftiging van rivieren, zeeën en oceanen en bidden wij voor allen die na ons geboren zullen worden, dat wij hen geen vervuilde planeet nalaten, maar schoonheid en vreugde. Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten plasticsoep