Download

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 26 en 27 februari 2022

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding/actualiteit

Hoog tijd voor een circulaire plasticstroom. Recycling rapportage (Dagblad Trouw van 17 februari 2022) De plastic verpakking van een maaltijdsalade kan je netjes scheiden. Toch wordt die verpakking waarschijnlijk verbrand. Van al het gescheiden plastic in Nederland belandt ca. 70% in de verbrandingsoven en slechts 30% wordt gerecycled, blijkt uit onderzoek van TNO. “Neem nu een zak soep”, zegt Harold Gankema, programmamanager circulaire verpakkingen van het Brightlands Materials Centre, een samenwerking tussen TNO en de provincie Limburg. Die zak bestaat uit laagjes van verschillend materiaal, voor de houdbaarheid, voor de stevigheid, een lijmlaag en een glanzende laag. Doordat die zak bestaat uit verschillend materiaal kan die zak niet worden gerecycled. Het wordt nu tijd om te zorgen dat onze plasticstroom wél circulair wordt. Er is nu een ambitieus plan van 500 miljoen euro dat ervoor moet zorgen dat de hele stroom plastics in Nederland grondig op de schop genomen wordt.

 

Relevantie

Plastic is duurzaam en niet slecht. Het is prima materiaal. Het is licht, sterk en waterdicht en daarom geschikt voor allerlei doeleinden van verpakkingen. Maar er is ook een keerzijde. Vaak komt gescheiden plastic terecht in de verbrandingsoven. Het is tijd te veranderen.  Hoe meer plastic we kunnen recyclen hoe beter het is. Daarom is het geweldig als er zo nu en dan van die onverwachte ontdekkingen worden gedaan, waarmee weer verder gewerkt kan worden. Zo denkt men nu aan chemisch recyclen. Bij chemisch recyclen als aanvulling op de huidige mechanische recyclingtechnieken wordt plastic verhit of opgelost zodat je het terug kunt brengen tot de originele moleculen. Dat levert een nieuwe grondstof op, waarvoor je geen ‘nieuwe’ aardolie hoeft te gebruiken. Dat is de technologie van de toekomst.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)

“..Men is er nog niet in geslaagd een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor de toekomstige generaties waarborgt en die vereist het gebruik van niet hernieuwbare middelen zo veel mogelijk te beperken, de consumptie te beperken, de doeltreffendheid van de exploitatie te maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen.” (LS 22 Ned. vertaling)

Voorbede

Laten wij bidden in verbondenheid met elkaar tot God dat Hij naar ons luistert en ons inspireert de schoonheid van de aarde te beschermen. Wij vragen U, help ons onze talenten te gebruiken en te ervaren dat zuinig omgaan met spullen, door ze her te gebruiken of te recyclen een daad van liefde kan zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt.  Laat ons bidden..

logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download