Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 25 en 26 juni 2022

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Column van Peter Kuipers Munneke: “zonder spelregels , verliest de aarde”.
Voor het stoppen van de huidige opwarming van de aarde blijkt het opstellen van spelregels moeilijk. Het doel is helder : maximaal 2 graden opwarming, liefst niet meer dan 1,5. Maar de weg ernaartoe is nog niet uitgestippeld, huidige beloftes zijn lang niet voldoende, de opwarming wordt door mensen veroorzaakt en is de snelste temperatuurstijging die de aarde in miljoenen jaren heeft gezien. Toch gaat het op de schaal van het dagelijks leven heel langzaam. Bijna alles is urgenter dan het klimaat.

Relevantie
De gevolgen van de huidige opwarming zijn voor de samenleving relevant en mogelijk kolossaal. Het kost veel tijd om adequate spelregels op te stellen voor een probleem op deze tijdschaal. We hebben het nooit eerder gedaan. Oorzaak en gevolg  liggen  mijlenver uit elkaar, in de ruimte en in de tijd. Als we ons gedrag aanpassen worden we  er niet zelf voor beloond: de beloning ligt in de toekomst.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen’- over de zorg voor het gemeenschappelijk huis)

De mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van  levensstijl, van productie en consumptie om deze opwarming te bestrijden of minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen of verergeren. Er zijn weliswaar andere factoren ( zoals vulkanisme, veranderingen in de baan en de as van de aarde, de zonnecyclus), maar talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat het grootste gedeelte van de globale opwarming in de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie broeikasgas (kool- stofdioxide, methaan, stikstof en andere), die vooral worden uitgestoten ten gevolge van menselijke activiteit. (LS nr.23 Ned. vert.)

Voorbede
Bidden wij om kracht, dat wij  de aarde behoeden en dienen en voor de toekomst behouden. Geef ons nog tijd om uw meesterwerk te vervolmaken. Laat ons bidden