Download

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 11 en 12 juni 2022

Werkgroep duurzaamheid groene Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding                                                                                                         

Dagelijks hoor je erover. De oorlog in de Oekraïne en het tragische lot van de mensen daar en de gevolgen van die oorlog die overal gevoeld (zullen) worden. Een dreigende voedselcrisis vooral in Afrika en het Midden-Oosten. De armoede in de hoorn van Afrika als gevolg van de grote droogte, dodelijke overstromingen in Zuid-Afrika en elders in de wereld, de toename van bosbranden, de vervuiling van de planeet, de wereldwijde coronacrisis, de vluchtelingencrisis, de asielcrisis, de klimaatcrisis en de stikstofcrisis,  de energiecrisis, de gedupeerden van de toeslagenaffaire en de nasleep ervan en alles wordt duurder. De inflatie neemt toe en de koopkracht daalt. Het lijkt erop dat alles tegelijk over de mensheid wordt uitgestort. Hoe met het verder?

 

Relevantie

De levensvatbaarheid van al het aardse leven, inclusief de mens en de menselijke samenleving staat onder druk. Velen zijn zelf door onrecht geraakt of onzeker en moedeloos geworden bij het zien van al het onrecht en misstanden en alle vervuiling en vernietiging van de planeet en dat boezemt angst in. Angst heeft vrijwel altijd betrekking op de toekomst. We zijn bang om iets dat komen gaat. We zijn bang dat ons straks iets overkomt dat we niet aankunnen. Onlangs schreeuwde iemand uit: “Waar is GOD? ”…..

In deze tijd van grote spanningen en onzekerheden is het verheugend dat er ook mensen zijn die ondanks dat alles optimistisch blijven, mensen die kracht uitstralen en niet berusten in situaties zoals wij die aantreffen. Mensen die denken vanuit de toekomst en die dagelijks oefenen in geduld en het geven van hoop, waarbij ze ervoor zorgen dat ze geen paniek verbreiden, maar medeverantwoordelijkheid bevorderen. Mensen die een luisterend oor hebben, die anderen inspireren en anderen nabij en tot steun zijn en hen laten zien hoe zij een crisis kunnen doorstaan.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen-over de zorg van het gemeenschappelijk huis

God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en oproept alles te geven, biedt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven altijd tegenwoordig, die ons zo liefheeft. Hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verenigd, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden. Geprezen is Hij! (LS nr.245 Ned. vert.)

 

Voorbede

Barmhartige God, wij bidden voor mensen die geraakt zijn door onrecht en voor hen die moedeloos worden van de toestand in de wereld, dat zij U op het spoor komen in het werk van Uw handen, in de liefde van mensen om hen heen.  Dat zij bemoedigd worden door Jezus’ woord en hun hart openen voor uw menslievendheid ons toegeademd door Uw Heilige Geest. Laat ons bidden.

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download