Download

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 23 en 24 april 2022

Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk Woudenberg

 

Actualiteit:  Natuur is alles wat niet door mensen is gemaakt (Trouw 16 april 2022)

Een mooi artikel in Trouw op stille zaterdag 16 april 2022 over wetenschapsjournalist, bioloog en illustrator Kim Merel. Op een simpele vraag van haar dochtertje: “Wat is natuur precies?”, stond ze met een mond vol tanden. Hoewel ze al jaren schrijft en tekent over alle mogelijke aspecten van de natuur, had ze op die alomvattende vraag niet direct een antwoord klaar. Bizar eigenlijk, vond ze. Hoe kunnen we onze (klein)kinderen enthousiast maken voor natuur en het belang van natuurbehoud bijbrengen als we als volwassenen niet eens simpel kunnen uitleggen wat het is?

Relevantie:

‘Natuur is alles wat niet door mensen is gemaakt’. Maar, zo zegt ze, daar doen we de magie ervan tekort. “Ga naar buiten. Voel de wind, ruik aan een bloem, kijk om je heen en loop met je blote voeten door het gras. En dan, als je gewoon wacht, komt het wonder vanzelf naar je toe. Dát is voor mij natuur, aldus Kim Merel. Heel mooi.

Alles in de natuur dat op natuurlijke wijze functioneert is goed. Wandel door de natuur, het bos en de heide, de weilanden en langs de beken, langs de kust en doe je ogen dicht. Luister dan naar de stilte, de wind en naar alle flora dat in diepe stilte groeit, het kwetteren van vogels, het kabbelen van het water, het ruisen van het riet, het zoemen van insecten, het bruisen van de golven en aanschouw hoe wonderschoon de natuur is, of zoals schrijver en dichter Guido Gazelle het op 1 oktober 1896 zo mooi uitdrukte in het gedicht “Schoonheid”. We citeren uit de derde strofe. “Het was alzoo geschapen en, van God gemaakt: waaromme en laat ge ’t mensch, door u niet aangeraakt, geworden, ’t onverbeterbare en ’t schoonste van de schoonheid, daar geen menschenhand ooit aan en kan”.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí ((‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

De Heer kon de anderen uitnodigen om aandacht te hebben voor de schoonheid van de wereld, omdat Hijzelf voortdurend in contact was met de natuur en ze met volle genegenheid bewonderde. Wanneer Hij van het ene naar het andere trok stopte Hij om de schoonheid te bewonderen die door zijn Vader gezaaid was, en Hij nodigde zijn leerlingen uit om in de dingen een goddelijke boodschap te zien: “Slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst” (Joh.4,35) “Met het Rijk der hemelen gaat ’t als met een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgeschoten, is het groter dan de struiken en het wordt een boom” (Mt. 13, 31-32). (LS 97 Vlaamse vertaling)

Voorbede

Almachtige God, wij bidden om zon en regen op zijn tijd, om de groeikracht en de schoonheid van de natuur die ons steeds weer door U gegeven wordt en leer ons alles naar waarde te schatten en vol bewondering te aanschouwen. Laat ons bidden.logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download