Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 15 en 16 oktober 2022

Marie José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding

Krantenartikel over een particulier initiatief om bomen te redden door zaailingen uit de grond te trekken en via internet vrijwilligers te vragen om te helpen met planten bij boeren, landgoederen, voedselbossen en particulieren. Zo zijn de afgelopen 2 jaar 890.000 bomen geoogst en weggegeven om te planten. Nog een krantenartikel over een boer die in Groningen land gekocht heeft om suikerbieten te gaan verbouwen, zodat deze dichterbij verwerkt kunnen worden in de Groninger suikerfabriek.

Relevantie

Bewijs dat de druppel op de gloeiende plaat zin heeft, want kleine initiatieven hebben grote gevolgen voor de terugdringing van allerlei uitstoten.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door het gebrek aan belangstelling van de anderen. LS 2  nr. 14.

Voorbede

Bidden wij om mensen die, tegen alle kritiek in, kleine  initiatieven ontplooien, waardoor we de wereld beter kunnen achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Laat ons bidden.