Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 28 en 29 mei 2022

 

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit

Om het klimaat te redden moet iedereen tegelijk handelen.

Ook gedrag en leefstijl moeten op de schop, stelde klimaatpanel IPCC Hoogleraar Linda Steg, co-acteur van nieuwe klimaatrapport en zij legt uit hoe. Je kunt de verantwoordelijkheid voor gedragsverandering niet bij de mensen alleen leggen.

 

Relevantie

Voor het eerst is nu een hoofdstuk gewijd aan gedragsverandering, waarom? Al in het Anderhalve graad rapport uit 2018 (waarin staat wat afremmen van de opwarming tot 1,5 graad betekent) kwam gedragsverandering aan bod als een van de factoren om beperking van de klimaatverandering mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de energietransitie. Het IPCC is begonnen om de klimaatcrisis vanuit de natuurwetenschappen te beschrijven. We weten hoe het komt, we weten hoe we het tegen moeten gaan: door de uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Oplossingen zitten in technologie, innovatie, financiën, beleid, maar gedrag is ook een van de factoren.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí ( Wees geprezen-over de zorg van het gemeenschappelijke huis)

De Mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van levensstijl, van productie en consumptie om deze opwarming te bestrijden of minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen of verergeren. Er zijn weliswaar andere factoren (zoals vulkanisme, verandering in de baan om de aarde en de as van de aarde, de zonnecyclus), maar talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat het grootste gedeelte van de globale opwarming in de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie broeikas. (Koolstofdioxide, methaan, stikstof en anderen), die vooral worden uitgestoten ten gevolge van menselijke activiteit. De concentratie ervan in de atmosfeer verhindert dat de warmte van de zonnestralen die door de aarde worden gereflecteerd, zich verspreiden in de ruimte. Dat wordt vooral nog  versterkt door een ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op het intensief gebruik van fossiele brandstoffen, dat in het middelpunt staat van het energiesysteem van de wereld. Ook de toename van de praktijk van een ander bodemgebruik, vooral de ontbossing voor landbouwdoeleinden, heeft invloed gehad. (uit: Nederlandse vertaling no 23)

 

Voorbede

Goede God we bidden voor ons zelf dat we ons allemaal ervan bewust worden dat het belangrijk is een goede bijdrage te leveren aan de zorg voor het klimaat in welke vorm dan ook en dat we dit met elkaar moeten doen. Laat ons bidden.

 

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten