Download

Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 14 en 15 mei 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Met lapjesrokken ruimden vrouwen de scherven van de oorlog op (Trouw 5 mei). Vrouwen maakten na de bevrijding van lapjes stof, die ze overal vandaan haalden, feestrokken. De feestrok werd het symbool voor de wederopbouw van Nederland, waarin vrouwen een onmisbare rol hebben. Het initiatief kwam indertijd van de Amsterdams verzetsheldin en feministe Mies Boissevain. Volgens haar moest de rok ‘eenheid in veelheid, nieuw uit oud, opbouw uit afbraak symboliseren.’

 

Relevantie

Ik vind deze feestrokken gemaakt van oude lapjes en oude kleren ook een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Dat je kijkt naar wat je nog hebt liggen en hoe je dat kunt gebruiken voor iets nieuws. Zo moeten we ook in het groot leren kijken. Door zijn gerichtheid op geld, goed en macht, is de mens de Aarde aan het afbreken. Maar als we ons richten op liefde voor alles wat is, dan zijn we in staat om met ‘oude bouwstenen’ een ‘nieuwe duurzame wereld’ te bouwen door ze anders te stapelen dan we gewend waren.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

‘Als nooit tevoren in de geschiedenis verplicht een gemeenschappelijke bestemming ons een nieuw begin te zoeken […]. Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven.’ (LS 207, uit Handvest van de Aarde, 2000)

 

Voorbede

Wij bidden u dat we geld, goed en macht kunnen loslaten om vanuit liefde voor alles wat is, in harmonie met de natuur te bouwen aan een nieuwe duurzame wereld waar vrede en gerechtigheid heersen en alles wat leeft tot bloei kan komen.

 

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download