Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 29 en 30 oktober 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

De voetafdruk van Nederland, gemiddeld 5,7 ha pp, is onevenredig groot (Trouw 17 oktober). Het eerlijke aarde-aandeel wordt berekend op 1,7 ha pp. Dan leven we als mensheid in evenwicht met wat de aarde voortbrengt. Wij nemen meer dan ons toekomt en de arme kwetsbare mensen en de natuur dragen daar de gevolgen van. We zullen minder moeten gaan produceren en consumeren om weer in balans te komen met de draagkracht van de aarde. En tegenover onze medeschepselen is dat een daad van gerechtigheid en eerlijk delen.

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulp te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien (LS 193)

Voorbede

We bidden voor de armen die geen menswaardig leven kunnen opbouwen, om gerechtigheid en hulp bij de uitdagingen waar zij voor staan.
We bidden voor de rijken die op te grote voet leven, om tevredenheid met genoeg en de menselijkheid om te delen met hen die te weinig hebben.