Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 10 en 11 september 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Deze extreme zomer vergroot de klimaatangst. Maar dit vertaalt zich nog niet in massale duurzame acties.

 

Relevantie

Om de klimaatverandering enigszins in de hand te houden is de inzet van iedereen nodig. Maar er is nog steeds een groep mensen die niet weet wat ze kunnen doen of twijfelen of het wel zin heeft. Bovendien zijn we gewoontedieren en vinden we het heel moeilijk om gedragspatronen te veranderen. Ook kan de politiek nog een veel prominentere rol spelen, door goede (collectieve) initiatieven niet te frustreren, maar juist te stimuleren en te versterken, zodat een steeds groter wordende groep consumenten, maar ook bedrijven, de voordelen van duurzaam handelen gaan inzien.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke in institutionele structuur bestaat niet alleen om misstanden te vermijden maar ook om de goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit die nieuwe wegen zoekt te stimuleren en om persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken.

 

Voorbede

Wij bidden voor mensen die niet goed weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan een leefbare aarde, dat ze mensen ontmoeten die hun aan de hand willen nemen. We bidden voor mensen die al erg actief zijn. Dat zij anderen inspireren en bij de hand nemen, dat hun initiatieven mogen groeien als een mosterdzaadje.