Download

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 13 en 14 augustus 2022

Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/actualiteit

Bericht van Trouw 2 augustus 2022  Minder droogte door kruiden tussen het boerengras.

Ruim 800 boeren deden de afgelopen twee jaar mee aan een project om gras te zaaien met veel kruiden. Het resultaat is minder droogte en meer biodiversiteit. Ook kunnen de boeren besparen op kunstmest.

 

Relevantie

Urgenda en LTO Nederland startten het project in het najaar van 2020: melkveehouders krijgen fikse korting op de aanschaf van maximaal 3 hectare kruidenrijk grasmengsel en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. Graszaad met kruiden voor één hectare kost minimaal 300 euro. Dat is het dubbele van zaad voor monotoon Engels raaigras. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda legt per hectare 150 euro bij.  Het project sloeg per direct aan onder boeren én onder geldschieters. Inmiddels is er voor 2500 hectare verkocht aan 812 verschillende boeren. Elke hectare hoogproductief kruidenrijk grasland levert een besparing op van 500 kilo kunstmest en 1000 kilo CO2. Bovendien zorgt het voor meer voedsel voor insecten en vogels, minder bestrijdingsmiddelen, gezonde koeien en betere waterberging. ‘Mooi dat met dit project zoveel partijen betrokken zijn bij de verduurzaming van de sector en dat melkveehouders de uitdaging aangaan om te experimenteren met kruidenrijk grasland’, zegt Wilco Brouwer de Koning, initiatiefnemer van LTO Nederland.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

Nr. 219 LS […} Een ecologische bekering die vereist is om een dynamiek van een duurzame verandering teweeg te brengen, is ook een gemeenschappelijke verandering.

Voorbede

Wij bidden voor alle boeren die met respect en in samenwerking met de natuur oog hebben voor de biodiversiteit op hun bedrijf. Wij bidden ook voor alle organisaties die de boeren daarbij behulpzaam zijn. Wij vragen u:  open het vuur in hun harten. Dat zij bij het vinden naar nieuwe wegen voor duurzame landbouw steeds geïnspireerd mogen raken door de kracht van Uw H. Geest. Laat ons bidden.

 

logo duurzaam geloven Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

Download