Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022

Werkgroep duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding:

Drinkwaterbedrijven vrezen nieuwe klanten ‘nee’ te moeten verkopen. (Trouw 27 september 2022). De vraag naar water stijgt, terwijl bronnen onder druk staan. Drinkwaterbedrijven zien acute problemen ontstaan. Droogte, verzilting, klimaatverandering en vervuiling (door landbouwgif, industrie en medicijnresten) bedreigen drinkwaterbronnen. Tegelijkertijd stuwen economische groei en de bouwopgave van 900.000 huizen tot 2030 de vraag omhoog.  Hun noodkreet past in een trend. Al langere tijd uiten drinkwaterbedrijven zorgen over het waarborgen van de leveringszekerheid van drinkwater.

 

Relevantie

Het water dat uit de kraan komt is van topkwaliteit, maar het aanbod staat onder druk door  allerlei oorzaken zoals vervuiling, toename van de vraag en verspilling. Hoogwaardig drinkwater wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. (Wc doorspoelen, douchen, de was doen, de auto wassen, de tuin sproeien, vullen van zwembaden, etc. Op 28 september 2022 was het Nationale Kraanwater dag, waaraan veel scholen meededen en waarbij op scholen werd benadrukt dat het niet zo vanzelfsprekend is dat er altijd schoon water uit de kraan komt. Op 10 oktober a.s. is het de dag van de duurzaamheid. Laten we allemaal op die dag zuiniger en bewust omgaan met ons drinkwater. Gemiddeld gebruiken we in Nederland ca. 120 tot 130 liter water per persoon per dag. Van dat water gebruiken we ca. 1,8 liter per dag om op te drinken of om koffie en thee van te zetten. Kortom: Er wordt heel veel drinkwater van topkwaliteit verspild en dat is tragisch als men kijkt naar de waterschaarste wereldwijd.  Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben meer dan 2 miljard mensen geen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Dat is een kwart van de wereldbevolking. Dit komt vooral door droogte, slecht beheer en vervuiling van bronnen.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)

“Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het menselijk leven en om ecosystemen van land en water te handhaven. De toegang tot veilig drinkwater is een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens. Zonder veilig drinkwater kan de mens niet overleven en daarom is de beschikbaarheid van water voorwaarde voor alle andere rechten van de mens”. (LS, II Het waterprobleem pagina 23 t/m 25).

 

Voorbede

Bidden wij dat wij ons samen verantwoordelijk weten voor het behoud van schoon en veilig drinkwater. Dat wij daarbij bewuste keuzes maken opdat toekomstige generaties geen tekort aan drinkwater zullen hebben. Laat ons bidden.