Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 1 en 2 oktober 2022

Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

 

Aanleiding/actualiteit

In de strijd tegen klimaatverandering kunnen burgers meer doen dan ze denken, vindt hoogleraar Patrick Huntjens in Trouw van 13 juni 2022.

“Veel mensen zeggen: wat maakt het uit of ik zonnepanelen op het dak leg, of twee dagen per week geen vlees eet, als honderd bedrijven wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de CO2-uitstoot? Maar als burger kunnen we heel veel veranderen. Als we samen de handschoen oppakken, zijn we een regenbui op een gloeiende plaat, geen druppel”.

 

Relevantie

In zijn column zegt Patrick Jansen (Griezelige en hoopgevende kantelpunten, Trouw 16 september 2022) dat het verlammend werkt als mensen continue worden bestookt met doemscenario’s. Het is veel effectiever om handelingsperspectief te bieden: Wat kunt u doen?

Volgens klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe, onlangs geïnterviewd in Trouw (8 juni 2022) begint verandering bij burgers die kleine dingen ondernemen. “Begin met iets kleins en práát er met anderen over”. “Menselijke acties zijn als een steen die je in een vijver gooit”, zo citeert ze naar eigen zeggen moeder Teresa. “Het resultaat daarvan zijn de rimpelingen die door de hele vijver gaan. Het gaat niet om de steen zelf.” Wie zich uitspreekt voor het klimaat of zelf een begint met een moestuin, deelauto of speelgoedruil, kan een trend zetten.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’

“Als iemand zich wat warmer kleedt in plaats van de verwarming aan te zetten, ook laat zijn financiële situatie hem toe meer te verbruiken en uit te geven, dan veronderstelt dit dat hij overtuigd is en gevoelig is geworden voor de zorg voor het milieu. Het is een zeer nobele taak om met kleine dagelijkse handelingen te zorgen voor de schepping. [..].  Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan verschillende gedragingen bemoedigen die een directe en belangrijke invloed hebben op de zorg voor het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van plastic of papieren materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, […]. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, die het beste van het menselijk wezen laat zien”. (LS 211)

 

Voorbede

Goede God, we bidden voor alle mensen die met kleine dagelijkse handelingen bijdragen aan de zorg voor de Schepping. Geef hen de kracht om door te gaan en in de toekomst te blijven geloven. Laat ons bidden.