VOORBEDE VOOR DUURZAAMHEID VOOR HET WEEKEND VAN 9 EN 10 APRIL 2022

 

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Opbloeien in een stadstuin

Moestuin: Vrouwen uit de wijk Venserpolder in Amsterdam vergeten hun zorgen als ze bezem, hark en tuinslang in de stadstuin oppakken.

 

Relevantie

De meeste vrouwen zorgen altijd voor anderen, van kinderen, echtgenoten, moeders tot kleinkinderen. Maar nooit voor zichzelf. De bloeiende natuurtuintjes zijn verscholen tussen een van de zestien woonblokken van het stadse wijkje Venserpolder. Een gezelschap van ruim twintig vrouwen uit de buurt onderhouden ze. Dit is een van de sociale projecten van Bloei & Groei, met als doel dat vrouwen aan de relatie met zichzelf en die van de natuur werken. Drie keer per week is het tuintje open van tien tot een, daarna is het hangen en kletsen

Groei & Bloei kwam voort uit de noden van vrouwen, alleenstaande moeders vrouwen met gezondheidsproblemen, maar ook oudere kinderloze vrouwen.

 

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí ( Geprezen zij Gij )

Bewonderenswaardig zijn de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu te overstijgen door de negatieve effecten van de omgeving te wijzigen en te leren hun leven richting te geven midden in de wanorde en onzekerheid richting aan hun bestaan te geven. Soms is de menselijke ecologie prijzenwaardig die de armen te midden van grote beperkingen weten te ontwikkelen. Het gevoel van verstikking  dat door woonagglomeraties en ruimten met een hoge bevolkingsdichtheid wordt veroorzaakt, wordt bestreden, als zich menselijke relaties van nabijheid en warmte ontwikkelen, als zich gemeenschappen vormen, als de beperkingen van het milieu worden gecompenseerd in de innerlijkheid van ieder persoon die zich voelt opgenomen in een netwerk van communicatie en verbondenheid.( LS Ned. vert. nr. 148)

 

Voorbede

Goede God we bidden voor de initiatiefnemers die de noden zien in wijken en waar vrouwen samenkomen werken in een tuin en bijpraten waarbij gemeenschapsgevoel ontstaat en een warme verbondenheid, waardoor vrouwen meer tot hun recht komen en elkaar tot steun kunnen zijn.  Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten