Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 19 en 20 november 2022

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit

Hoe merken kunnen helpen om duurzamer te gaan leven.

De vrije markt gaat niet zorgen voor een omslag in de landbouw betoogt Edwin van Woudenberg. Eerst moet duidelijk zijn wat echt duurzaam is, en dan kunnen bedrijven het verschil maken. De supermarkt is het walhalla van duurzaamheid, zegt Erwin van Woudenberg, schrijver van het boek ‘Duurzame landbouw & en de vrije markt’. Kijk maar naar de keurmerken en vlaggetjes op groente, fruit, vlees, koffie, chocola. “Als je de Allerhande van Albert Heijn leest, denk je: het gaat fantastisch met Nederland, terwijl we 70 procent van onze biodiversiteit verloren zijn”.

Zo duurzaam is de huidige samenleving dus niet. Als dat nog niet duidelijk was, dan heeft de stikstofcrisis de noodzaak van een verandering in de landbouw wel aangetoond. De kwaliteit van de lucht, de bodem en water gaat hard achteruit. Om verlies van biodiversiteit te beperken en klimaatverandering op te vangen moet er veel meer aandacht zijn voor de natuur.

 

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí (Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis ).

Het is echter niet voldoende dat het individu zich betert om een zo complexe situatie als waarmee de huidige wereld wordt geconfronteerd, op te lossen. Individuen afzonderlijk kunnen het vermogen en de vrijheid verliezen om de logica van de instrumentele rede te overwinnen en uiteindelijk bezwijken voor consumentisme zonder ethiek en zonder gevoel voor maatschappij en milieu. Op maatschappelijke problemen moet men reageren met sociale netwerken, niet met de pure som van individuele positieve bijdragen, “De eisen van dit werk zullen zo immers zijn dat de mogelijkheden van persoonlijke initiatieven en de samenwerking van individualistisch gevormde individuen niet in staat zullen zijn hieraan te beantwoorden. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn”. Een ecologische bekering die een dynamiek van duurzame verandering te weeg wil brengen, vraagt ook om een gemeenschappelijke verandering. (219)

 

Voorbede

Goede God, wij bidden voor mensen die zich bezighouden met de biodiversiteit; dat er een onderlinge harmonie mag ontstaan waar de samenleving in de loop van tijd de vruchten van mag plukken die de hele mensheid ten goede komt. Laat ons bidden.