Download

VOORBEDE VOOR DUURZAAMHEID VOOR HET WEEKEND VAN 2 EN 3 APRIL 2022

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit/aanleiding

Koelen zonder de planeet op te warmen. De koelvloeistoffen in de airconditioningssystemen dragen een belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde. Een moderne variant op een eeuwenoud koelsysteem kan deze vicieuze cirkel doorbreken. (Trouw 7 januari 2022)

 

Relevantie

Je zult maar een vinding hebben waarvan je vermoed, nee, zeker weet dat deze de opwarming van de aarde met een halve graad kan beperken. Hoe breng je die boodschap geloofwaardig over in een tijd dat zelfs  overbodige luxeartikelen als “goed voor de planeet” aan de man worden gebracht?

Deze vraag houdt Arthur van der Lee, manager bij Dutch Climate Systems (DCS), vaak bezig. “Er zijn nog niet veel mensen die weten dat airconditioners een belangrijke aanjager zijn van de opwarming van de aarde” zegt hij. Koelvloeistoffen zijn – ironisch genoeg- een krachtig broeikasgas. Deze zogenaamde F-gassen zijn zelfs duizenden malen krachtiger dan CO2.

Die F- gassen lekken weg tijdens het gebruik van koelinstallaties en vooral wanneer ze aan het eind van hun levensduur worden afgedankt. Daar komt het energie verbruik van het apparaat nog eens bovenop. Tenzij, zo zegt Van der Lee, we massaal overstappen op het CDS systeem een vergelijkbare lelijke bak met gaten die op luchtaanvoer en -afvoer moet worden aangesloten. Alleen is dit systeem geïnspireerd door het oud- Egyptische-principe van poreuze kruiken. Het water verdampt en onttrekt energie aan de omringende lucht, zodat deze afkoelt.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí (‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen….. Alle mensen moeten zich bewust worden van de noodzaak om hun levensstijl, productie- en consumptie-gewoonten te veranderen en om zo de opwarming van de aarde of ten minste de menselijke oorzaken die haar veroorzaken of verergeren , te bestrijden. (LS 23 Vlaamse vertaling)

 

Voorbede

Goede God, we bidden om geestkracht voor alle mensen van goede wil die zich inzetten voor duurzaamheid en behoud van de schepping en voor een aarde die niet verder opgewarmd, maar gerespecteerd wordt. Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten

Download