VOORBEDE VOOR DUURZAAMHEID VOOR HET WEEKEND VAN 1 EN 2 JANUARI 2022

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding

In de verdieping van Trouw (24 december 2021) staat een interview met Donald Pols, directeur van Milieudefensie.  Voor hem is 2021 niet het jaar van de overwinning van Milieudefensie tegen Shell, maar van de zegetocht van klimaatrechtvaardigheid. Hij stelt in het interview drie vragen om aan te geven wat Milieudefensie met klimaatrechtvaardigheid bedoelt. “Wie veroorzaakt de meeste broeikasgassen? Wie heeft de middelen om de uitstoot te verlagen? En hoeveel wist je af van het klimaatprobleem?” Dat brengt hem bij Shell en niet bij de achterbuurvrouw. Pols: “Wat iemand zelf doet voor klimaat vind ik een onterechte vraag. Zo lang de grote vervuilers blijven doen wat ze doen, zoals de dertig grootste bedrijven die samen de helft van alle uitstoot veroorzaken, is het niet zo relevant wat een individu doet.”

 

Relevantie

We begrijpen de context van de opvatting van de heer Pols. Maar… de burger heeft zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Alle kleine dagelijkse handelingen die individuele burgers voor het milieu en het klimaat kunnen doen dragen onmiskenbaar bij om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dus dat is wel degelijk relevant. Je hoeft niet allemaal in een elektrische auto te rijden, zonnepanelen op het dak of warmtepompen te hebben. Zuinig omgaan met energie in eigen huis, je consumptiegedrag aanpassen, vergroening van de tuin, hergebruik van spullen, geen verspilling van voedsel/water, etc., ja al die kleine eenvoudige handelingen die iedereen voor zichzelf kan toepassen doen er absoluut toe. Kleine daden kunnen een grote impact hebben als mensen zien dat hun gedrag er werkelijk toe doet en anderen hoop geeft en inspireert

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

“Als iemand zich wat warmer kleedt in plaats van de verwarming aan te zetten, ook laat zijn financiële situatie hem toe meer te verbruiken en uit te geven, dan veronderstelt dit dat hij overtuigd is en gevoelig is geworden voor de zorg voor het milieu. Het is een zeer nobele taak om met kleine dagelijkse handelingen te zorgen voor de schepping. [..].  Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan verschillende gedragingen bemoedigen die een directe en belangrijke invloed hebben op de zorg voor het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van plastic of papieren materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, […]. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, die het beste van het menselijk wezen laat zien”. (LS 211)

 

Voorbede

Wij bidden voor hen die zich zorgen maken om de toekomst van deze aarde. Voor allen die in het klein zorgzaamheid aan de dag leggen en zo hun steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. Laat ons bidden.

logo duurzaam geloven Sint Maarten kleding