VOORWOORD
Al in 1990 riep paus Johannes Paulus II op tot een ‘ecologische bekering’, een ommekeer in ons
denken en doen. Paus Franciscus herhaalt in zijn encycliek Laudato Sí de oproep tot ecologische
bekering met hernieuwde urgentie.

‘Bekering’ betekent niets meer of minder dan een diepgaand veranderingsproces, waarbij we anders
leren kijken naar deze wereld en onszelf. Deze wereld is ons gegeven door God, we hebben de
verantwoordelijkheid daar met liefde en respect mee om te gaan. We zijn ten diepste verbonden
met de hele schepping, zoals Franciscus van Assisië prachtig heeft uitgedrukt in zijn ‘Zonnelied’.
Het besef van verwondering en verbondenheid met de schepping groeit wanneer het wordt gevoed
door stilte, meditatie en gebed. Niet voor niets eindigt Laudato Sí met twee prachtige gebeden, een
voor gelovige mensen uit alle religieuze tradities en een voor christenen. In die gebeden ligt de hele
inhoud van de encycliek besloten.

Deze bundeling van teksten is bedoeld om katholieke en andere christelijke gemeenschappen van
dienst te zijn bij de voorbereiding van gebedsdiensten waarin de zorg voor de schepping centraal
staat.

Veel materiaal uit deze bundeling is afkomstig uit vier bronnen:

 • de website van de Nederlandse Franciscanen (www.franciscanen.nl) , waarop liturgische
  teksten te vinden zijn die de orde in internationaal verband heeft ontwikkeld naar aanleiding
  van het 35-jarig jubileum van het uitroepen van Franciscus van Assisië tot patroonheilige van
  de ecologie (in 1979)
 • de bundel ‘Meditatief leven. Hart voor de schepping – Keltisch christelijke spiritualiteit’, in
  2012 bij Narratio uitgegeven door leden van de Nederlandse Ionagroep
 • de bloemlezing ‘Aarde, mijn aarde’, dat in 2011 werd uitgegeven door het Franciscaanse
  Milieuproject Stoutenburg; een boekje met teksten “om van de aarde te gaan houden”, zoals
  de ondertitel luidt

Ik wil de werkgroep GVES van de Franciscanen in Nederland, de Ionagroep in Nederland en de
mensen van Stoutenburg hartelijk danken voor hun bereidheid om teksten beschikbaar te stellen
voor deze bundel.

Gerard Moorman
stafmedewerker Konferentie Nederlandse Religieuzen