Download

Liturgisch materiaal voor vieringen in de Periode voor de Schepping: Hoop en leef met de schepping

van Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping (1 september 2024) tot de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober 2024)

In de scheppingsperiode vieren we de goedheid van de schepping, we bidden ervoor en reageren op de schreeuw van de aarde. Dit gebeurt in allerlei verschillende kerken, over de hele wereld. De scheppingsperiode is een uitgelezen kans om het in jouw parochie of gemeenschap te hebben over natuur, klimaat en Laudato Si’.

De Laudato Si’ Alliantie NL biedt met deze inspiratiegids een verzameling gebeden, lezingen en liederen om God en Zijn schepping te eren. Dit document is samengesteld door rev John Elliott Lein (priester in Maine) en Dr. Margaret Bullit-Jonas (scheppinsactivist en priester in Massachusetts). De inhoud komt vanuit de Anglicaanse kerk en andere gemeenschappen daarbuiten. Dit document is met toestemming van auteurs door Alice Snijders en Matty van Leijenhorst vertaald naar de Nederlandse context.

De inspiratiegids biedt liturgiesuggesties speciaal voor de scheppingsperiode, maar geeft ook suggesties voor het uitbreiden van de zondagse liturgieën en uw persoonlijke stille tijd. Met het lezen hiervan leert u over klimaatrechtvaardigheid, maar door ook te bidden, zullen bergen worden verzet.

Dit materiaal kan gebruikt worden bij de openbare eredienst en Woord en Gebedsviering van katholieke en protestantse kerkgenootschappen, tijdens de scheppingsperiode 2024. Wij bidden dat deze gebeden en lezingen onze relatie met de levende God verdiepen en ons besluit versterken om Jezus te volgen in de ecologische crisis.

Dit document is een vertaling van de Inspiratiegids voor de Periode van de Schepping 2024 van de Episcopale Kerk, met toevoeging van Nederlandse liederen en gebeden. Het origineel is hier te vinden: https://newcreationliturgies.org/seasonofcreation/

Inhoudsopgave

 • Voorwoord 4
 • Introductie Scheppingsperiode 5
 • Liturgische inhoud Scheppingsperiode 6
 • Lectionarium (jaar B) 922e zondag van het jaar B – 1 september 2024 9
  23e zondag van het jaar B. 8 september 2024 13
  24e zondag van het jaar B. 15 september 2024 18
  25e zondag van het jaar B. 22 september 2024 23
  26e zondag van het jaar B. 29 september 2024 28
 • Orde van dienst van de Eucharistieviering 34
 • Prefaties en Eucharistische gebeden 39
 • Liturgische bronnen 45
  1 – Openingsliederen 46
  2 – Litanieën en schuldbelijdenissen 47
  3 – Lofliederen en kantieken 52
  4 – Alternatieve Lezingen, antwoordpsalm en gebeden 56
  5 – Tussenzangen en acclamaties bij het Evangelie 71
  6 – Geloofsbelijdenissen 72
  7 – Voorbeden 74
  8 – Liederen tijdens de offerande of de communie 79
  9 – Slotzegen 80
  10 – Slotliederen 81
  11 – Klimaat-popsongs 81
  12 – Taizé chants en Engelstalige Hymnen 82
  13 – Orde van dienst Communieviering 85
  14 – Orde van dienst gebedsviering 86
  15 – Dankgebeden na de Communie 87
  16 – Teksten uit de theologie en filosofie 90
  17 – Korte citaten 99
  18 – Inspiratiebronnen 105

Klik op download om het Word-document met alle liturgiesuggesties te downloaden. Hieruit kunt u naar behoefte liturgieën, gebeden en citaten kopiëren.
Klik hier voor het liturgisch katern in pdf-formaat.

Contactpersoon voor vragen, suggesties en doorgeven van activiteiten in Nederland:
Matty van Leijenhorst, info@laudato-si.nl

Download