Toelichting vooraf en overzicht van het aanbod

 • De Scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot en met 4 oktober, de feestdag
  van Franciscus van Assisi. Het is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken, en
  is nu een oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken.
 • In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie
  voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het
  milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om een
  Scheppingsperiode in te stellen. Voor de internationale doorwerking, zie
  www.seasonofcreation.org
 • In 2015riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse
  “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

Aanbod voor liturgie, bezinning en gesprek
In deze brochure vind je een aanbod dat bruikbaar is gedurende de hele Scheppingsperiode.
Hierdoor is ze ook een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke
vieringen. Rode draad in heel het aanbod is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus
schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

 • Neem op 1 september deel aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering
  aan die uitgewerkt werd door de Vlaamse Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL. Deze is
  uiteraard ook bruikbaar op een ander moment.
 • Voor de zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens een citaat uit
  Laudato Si’, enkele gedachten bij de lezingen die bruikbaar zijn in een homilie, een introtekstje
  die gebruikt kan worden bij het welkom, een gebed om ontferming, enkele gebedsintenties voor
  de voorbede en een bezinningstekst die gebruikt kan worden na de communie.
 • Download de invulkaartjes, het stervormig logo van het Laudato Si’-actieplatform of van de
  7 aparte Laudato Si’-doelen, en ga er creatief mee aan de slag in vieringen of activiteiten.
 • We suggereren om op één zelfgekozen zondag tijdens de Scheppingsperiode de campagne van
  Ecokerk bijzondere aandacht te geven. Hiervoor is er een extra aanbod:
  o Een poster ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie’, bestel deze online en hang hem
  op een zichtbare plek in de kerk en in verenigingslokalen.
  o Een tekst, bruikbaar voor een offerandeprocessie
  o Suggesties voor een homilie over het thema ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie’
  o Geschikt voor Catechese op Zondag zijn de tekst van Stijn Demaré over de Lucaslezingen
  en de campagnetekst van Ecokerk.

Aanbod voor campagneactiviteiten
Naast datgene wat je in deze brochure vindt, is er extra aanbod om te downloaden van
www.ecokerk.be. Het biedt suggesties voor activiteiten die aansluiten bij de zondagsviering of
andere moment tijdens de Scheppingsperiode:

 • Plant een Laudato Si’-boom:
  Plant een fruitboom op een publiek toegankelijke plaats, als zichtbare start van jullie
  veranderingsproces om integrale ecologie als basis te nemen van jullie handelen, vieren en
  spreken. Op Ecokerk.be is een handleiding te vinden.
 • Maak de 7-sprong concreet voor jouw groep of parochie. Hoe kunnen we in 7 jaar volledig
  duurzaam worden in de geest van Laudato Si’?
  Beleg een startvergadering om samen na te denken en plannen te maken. Welke sprongen
  maakten we al? Wat kunnen we nog doen? Hoe pakken we het aan? In welke volgorde?
  Maak gebruik van de vernieuwde checklist, zodat jullie activiteiten Laudato Si’-proof zijn.
  Deel jullie 7-sprong naar integrale ecologie via het online formulier.
 • Organiseer een klimaatwake, bij jullie Laudato Si’-boom of op een andere betekenisvolle plek.
 • Organiseer een borrel met lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij
  zullen graag vertellen over hun producten. Of maak er een heus borrelgesprek van, over het
  thema en de duurzame initiatieven die de parochie of groep neemt voor de 7-sprong.
 • Organiseer een integrale ecologie-gezinswandeling, en bezoek interessante initiatieven in de
  buurt die werken op het vlak van een of meerdere van de Laudato Si’-doelen.
 • Werk samen met organisaties die ecologische initiatieven in hun jaarprogramma hebben.
  Geef hen de kans om hun activiteiten voor het voetlicht te brengen.
 • Met het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je in deze periode op diverse momenten
  de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.
  o Projecteer de film ‘de 25%-revolutie‘ van Broederlijk Delen, lees hun
  achtergronddossier, en denk samen na over de noodzakelijke systeemverandering.
  o Projecteer de film ‘Energy to change’ van Cidse en maak gebruik van het gespreksmodel
  o Organiseer een meditatieve gespreksavond over Laudato Si’
  o Enz…

Samenstelling: Jan De Roeck, Stijn Demaré,
Charlotte Braeckeveldt en Karel Malfliet
Vertaling naar Nederlandse context: Gerard
Moorman, Laudato Si’ Alliantie Nederland
Met dank aan ICL, de Interdiocesane commissie
voor liturgie, voor de gebedsviering van
1 september.

zevensprong naar integrale ecologie - ecokerk