Leven in gemeenschap met alle schepselen
– De overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is
Door onze op nut gerichte mentaliteit zijn wij geneigd de natuur te beschouwen als een
verzameling bruikbare onderdelen en onszelf als individuen die los van de natuur en er zelfs
boven staan.
De wetenschap heeft ons geleerd de wereld te zien als een netwerk van nauw met elkaar verband
houdende ecosystemen waarbinnen levende wezens met elkaar in verbinding staan en van elkaar
afhankelijk zijn.
In “Laudato Si” toont Paus Franciscus ons een ‘spiritualiteit van wereldwijde solidariteit’ waarin
wij onszelf zien als deel van een universele familie, die leeft in gemeenschap met God en al zijn
schepselen, waar wij deel aan hebben en waarvan ons leven afhangt.