In het Gerardusmagazine, het blad van de paters Redemptoristen, schrijft Guus Prevoo, medewerker van Vastenactie een serie over Laudato Si’.  In het tweede nummer laat hij kardinaal Peter Turkson aan het woord. Deze vat de boodschap van Laudato Si’ samen in zeven kernwoorden. Die kernwoorden helpen om de vertaalslag naar het dagelijkse leven te maken.

Continuïteit

Paus Franciscus bouwt in zijn encycliek voort op wat zijn voorgangers al eerder schreven maar geeft er een nieuwe wending aan. Dit vraagt ook ons om ons in te zetten voor de medemens en de natuur

Collegialiteit

In zijn encycliek citeert Franciscus veelvuldig uit rondzendbrieven van diverse bisschoppenconferenties van over de hele wereld. Het laat ons zien dat ook wij in onze eigen omgeven moeten zoeken naar bondgenoten en medestanders

Gesprek en dialoog

Franciscus gaat in gesprek met vertegenwoordigers van andere godsdiensten en met wetenschappers. Hij zoekt overal partners. Ook wij moeten dat doen. Mensen uit andere kringen, mensen uit het Zuiden overal zijn partners te vinden.

Zorg voor de Schepping en voor de armen

Laudato Si’ is een boodschap over integrale ecologie. Alles is met alles verbonden. We moeten zorgdragen voor onze medemensen en voor de schepping. We moeten nadenken over de problemen die onze wegwerpmaatschappij veroorzaakt.

Bekering

De paus roept ons op tot een inzet vanuit een spirituele motivatie. We moeten de schepping weer zien als geschenk van God. Doen, denken en dromen.

Burgerschap

Zowel als individu als in onze organisatorische verbanden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor de schepping. Dat kan door duurzame keuzes te maken; openbaar vervoer of fiets in plaats van auto, verwarming wat lager etc.

Contemplatie

Paus Franciscus vraagt om een houding van verwondering, dankbaarheid en gebed.

Het hele artikel is te lezen in de pdf.