Kruisweg

Door Pater Richard Lobo SVD

In deze kruisweg nodigen we je uit om kennis te maken met de ervaringen van gemeenschappen in de wereld, die beïnvloed worden door klimaatverandering en door het wangedrag van maatschappelijk onverantwoordelijke bedrijven en leiders die de mensenrechten en de natuur niet respecteren. Laat ons inspiratie vinden in de moed die mensen tonen in confrontaties van onrechtvaardige situaties. Moge deze daad van solidariteit ons in staat stellen om het lijden van Christus te herdenken en om binnen te gaan in het mysterie van Gods liefde, geopenbaard in zijn Zoon Jezus.