Op weg naar ecologische bekering
Kruisweg aan de hand van Paus Johannes Paulus II

Voorwoord
De heilige paus Johannes Paulus II heeft met zijn profetische uitspraken en zijn charisma veel mensen, gelovigen en anderen, geïnspireerd en uitgedaagd.
Veel van zijn woorden hebben nog niet aan betekenis ingeboet. Ook die op het gebied van duurzaamheid en onze omgang met de van God ontvangen Schepping niet. Gedurende zijn hele pontificaat heeft paus Johannes Paulus II gewezen op de ernst van de milieucrisis en op de noodzaak er vanuit een morele en spirituele dimensie op te reageren. Hij zei onder meer: ‘We moeten een ecologische bekering stimuleren en ondersteunen met het doel om de mensheid meer gevoelig te maken voor de catastrofe die het hoofd geboden moet worden.’
Voor de inmiddels heilig verklaarde paus biedt ‘de boetevaardige periode van de Vastentijd een diepgaande les wat betreft eerbiedige omgang met onze leefomgeving.’2 Vanuit deze inspiratie bieden wij als Vastenactie u deze Kruisweg graag aan.

Inhoud:

Statie 1: Ter dood veroordeeld

Statie 2: Het kruis op de schouders

Statie 3: De eerste val

Statie 4: De ontmoeting met zijn moeder

Statie 5: Hulp bij het dragen van het kruis

Statie 6: Het aangezicht van de lijdende

Statie 7: De tweede val

Statie 8: De wenende vrouwen getroost

Statie 9: De derde val

Statie 10: Van zijn kleding beroofd

Statie 11: Aan het kruis genageld

Statie 12: Jezus sterft aan het kruis

Statie 13: Van het kruis afgenomen

Statie 14: In het graf gelegd

Statie 15: Verrijzenis: een nieuwe hemel en aarde