Download

Thema: Genees de aarde en alles wat ademt en leeft

1 september 2023: Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping

1 september tot 4 oktober 2023: Scheppingsperiode

In deze brochure krijg je suggesties voor liturgie, bezinning en gesprek dat bruikbaar is gedurende de hele periode. Hierdoor is ze ook een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen. Rode draad in deze brochure is de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef over de zorg voor het gemeenschappelijk huis.

Inhoud

 • Toelichting vooraf en overzicht van het aanbod
 • Thema-uitwerking ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’
 • Aanbod voor campagneactiviteiten
 • Scheppingsperiode op de landelijke agenda
 • Op de agenda na de scheppingsperiode
 • Gebedsviering voor de zorg voor de schepping 1 september 2023, wereldgebedsdag
 • Zondagen van de Scheppingsperiode
 • 22° zondag door het jaar, 3 september
 • 23° zondag door het jaar, 10 september
 • 24° zondag door het jaar, 17 september
 • 25° zondag door het jaar, 24 september
 • 26° zondag door het jaar, 1 oktober
 • Suggesties voor een homilie over het thema
 • De offerandeprocessie:
 • Gebed bij Scheppingszondag
 • Gebed om ontferming: vijf suggesties
 • Aan de slag met het Zonnelied

Deze inspiratiegids is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Ecokerk en Laudato Si’ Alliantie Nederland. Met dank aan ICL, de Interdiocesane commissie voor liturgie, voor de gebedsviering van 1 september.
Samenstelling door Jan De Roeck, Stijn Demaré, Charlotte Braeckeveldt, Daan Savert en Karel Malfliet

Contactpersoon voor vragen, suggesties en doorgeven van activiteiten in Nederland:
Matty van Leijenhorst, info@laudato-si.nl

Download