Paus Franciscus beschouwt een verkwistende leefwijze als een van de oorzaken van de vernietiging van
het milieu. De marktmechanismen zetten ons ertoe aan onnodige consumptiegoederen opeen te stapelen;
ze doen in ons een illusie van vrijheid ontstaan en laten ons achter met een innerlijke leegte. In het spoor
van Franciscus van Assisi nodigt hij ons uit te gaan leven volgens een andere spiritualiteit in diepe
verbondenheid met al Gods schepselen.