Tijdens de talrijke topconferenties van de afgelopen 20 jaar over het klimaat is men er niet in geslaagd tot
een voor alle landen bindende overeenkomst te komen waarin de “gemeenschappelijke en onderscheiden
verantwoordelijkheden” omschreven worden.
Paus Franciscus ziet de reden hiervan in een gebrek aan ethiek in de internationale verhoudingen, in de
strijd voor nationale belangen ten koste van het gemeenschappelijk goed van onze wereld, in het gebrek
aan daadkracht van onze internationale instellingen en in de dominantie van de financiële markten over
de politiek. Zal de klimaattop in Parijs de uitdaging aangaan en zijn verantwoordelijkheid voor
toekomstige generaties waarmaken?.