Deze leidraad voor discussie bij Laudato Si’ kan helpen om dit belangrijke document uit te diepen
en er met anderen over uit te wisselen. Deze leidraad bevat tevens handreikingen voor gebed,
bezinning en discussie.
Het discussie gedeelte van de leidraad bevat aanhalingen en discussievragen over een
verscheidenheid aan thema’s waar Laudato Si’ de aandacht op vestigt.
De gespreksleider zou van tevoren moeten vaststellen welke onderwerpen tijdens een sessie aan
de orde komen. Gezien het grote aantal thema’s waarop paus Franciscus in Laudato Si’ ingaat,
kunnen onderwerpen over enkele sessies worden verdeel.