Laudato Si’- Uitnodiging tot geloofsgesprek

In zijn opmerkelijke encycliek Laudato Si’ wijst paus Franciscus de gelovigen uitdrukkelijk oip hun verantwoordelijkheid in en voor de hele wereld. Centraal staat de samenhang tussen de globale ecologische problemen en de sociale onrechtvaardigheid die onze wereld kenmerkt. Christenen kunnen vanuit hun geloofsleven bijdragen aan een globale zorg om ‘het gemeenschappelijk  huis’ van alle mensen. Deze handleiding nodigt de gelovigen uit om hierover actief het gesprek te voeren. Dit kan gebeurne in speciaal daarvoor belegde bijeenkomsten. Maar ook in bestaande groepen kan de gesprekshandleiding natuurlijk gebruikt worden om het geloofsgesprek te voeren.

Deze gesprekshandleiding is door het Titus Brandsma Instituut (TBI) geschreven op verzoek van de bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.