Een leeswijzer voor Laudato Si’

Samengesteld door Thomas Reese SJ

Woord vooraf

Wat meteen opvalt bij het lezen van de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus, over de
zorg voor ons gemeenschappelijke thuis, is dat het geschreven is in heel toegangelijke taal.
Het leest niet als een academische verhandeling zoals veel encyclieken in het verleden. Wie
een krant kan lezen, kan deze encycliek ook lezen en er iets uit halen.
Laudato Si’ telt, dat moet gezegd, wel ongeveer 40.000 woorden (140 blz.), maar er zit schot
in de opeenvolgende hoofdstukken. Het is niet moeilijk te lezen.
De encycliek leent zich goed om op je eentje te lezen, maar is nog beter geschikt voor
boekenclubs, een klas, of discussiegroep. Het is ook juist de bedoeling dat deze encycliek
gelezen en besproken wordt in een groep, want de roep om dialoog loopt als een rode
draad door deze brief. Je hoeft niet te wachten tot de bisschoppen en pastores een
antwoord op de encycliek hebben geformuleerd. Iedereen kan de encycliek bestellen, zijn of
haar vrienden bij elkaar roepen en zeggen: ‘Laten we samen deze encycliek lezen en
bespreken’. Wie lid is van een boekenclub kan de encycliek voordragen als volgend
leesproject.
De encycliek zal flink wat impact hebben, ook buiten de katholieke kerk. Milieudeskundigen
en wetenschappers hebben hun instemming betuigd met het document. Niet-katholieke
religieuze leiders zijn er eveneens op gebrand om de encylciek te bespreken. Het wordt een
onderwerp van oecumenische en interreligieuze dialoog.
Vandaar deze leesgids met studievragen om te helpen de encycliek te lezen. Vanwege de
rijkdom aan inhoud stel ik voor om telkens een hoofdstuk te nemen om te lezen en te
bespreken. Er zijn flink wat vragen. Gebruik de vragen die je handig vindt voor de discussie;
denk niet dat je ze allemaal moet beantwoorden.