Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 5 en 6 februari 2022

 

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

 

Actualiteit/aanleiding

Na vier jaar buffelen kan de gasknop in Duijnwijck op Vlieland uit. Voor het eerst in Nederland zal een hele wijk warm water uit een ondergronds waterbassin krijgen. De woningen van Duijnwijck gaan van een aardgasgestookt warmtenet over op een systeem dat langdurig warmte kan bewaren door thermische opslag in water. Hierdoor worden zonnewarmte en andere duurzame bronnen optimaal benut en kan de uitstoot van CO2  naar nul worden teruggebracht.

 

Relevantie

Warm water opslaan onder de grond is energetisch gunstig. Door met zonne-energie opgewekte warmte op te slaan kan warmte optimaal worden gebruikt. De mogelijkheid tot seizoensopslag zorgt ervoor dat het teveel aan energie opgeslagen kan worden voor later gebruik.

 

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sï’ (‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

“De mensheid is een nieuw tijdperk binnengetreden waar de macht van de technologie

ons op een kruispunt van wegen brengt .We zijn erfgenamen  van twee eeuwen van enorme

veranderingen: stoommachines, spoorwegen, elektriciteit, informatica, digitale revolutie en

nog veel meer. Terecht mogen we ons verheugen over deze vooruitgang  en  enthousiast zijn

over de ruime mogelijkheden  die door deze constante vernieuwing voor ons opengaan, want de wetenschap en technologie  zijn  een schitterend product  van de menselijke creativiteit die God ons gaf.” (LS nr. 102)

 

Voorbede

Goede God, schenk uw geest van wijsheid aan alle mensen die duurzame ontwikkelingen uitwerken en hun talenten gebruiken gericht op het terugdringen van de CO2- uitstoot en het verkrijgen van schone, hernieuwbare energie.  Laat ons bidden.