Behoeders van Gods schepping

Gebedsdienst voor de schepping ter gelegenheid van de internationale dag voor
klimaatgerechtigheid, 29 november 2015

Welkom: De wereldleiders, die tot taak hebben voor onze
schepping zorg te dragen, vooral de Verenigde Naties, komen
van 30 november tot en met 11 december samen om te spreken
over het klimaat. Laat ons bidden om kracht voor hen en hun
regeringen om de zo noodzakelijke maatregelen te treffen om
de wereld te helen.
In Laudato Si’ zegt paus Franciscus: “Laat onze tijd de
geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een
nieuwe eerbied voor het leven, van vastbeslotenheid om
duurzame ontwikkeling te realiseren, van een intensivering van
de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en van de vreugdevolle
viering van het leven. ( LS 207)