Download

Gebedenbundel COP28

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, verscheen Laudate Deum (‘Prijs God’), een brief van paus Franciscus. Het is een vervolg op zijn encycliek Laudato Si’ uit 2015. Daarin gaat hij niet alleen in op de milieucrisis en klimaatverandering, maar ook op de consequenties die deze hebben voor kwetsbare en arme mensen.

VN Klimaattop

In Laudate Deum vraagt de paus de deelnemers van de VN Klimaattop met aandrang om besluiten te nemen die toekomst geven aan alle mensen en de gehele schepping. Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, zei vooruitblikkend op deze klimaattoptop:

“Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de komende klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).”

Om zijn woorden kracht bij te zetten, zal paus Franciscus, samen met andere religieuze wereldleiders, van 1 tot 3 december aanwezig zijn bij de klimaattop in Dubai. Hij zal de aanwezigen toespreken en met wereldleiders in gesprek gaan.

Gebed

De Laudato Si’ Alliantie Nederland roept op om te bidden voor een goede uitkomst van de klimaattop in Dubai. Opdat de deelnemers moed, wijsheid en daadkracht tonen en beslissingen nemen die de aarde -ons gemeenschappelijk huis- behoeden en bewaren.

Op verschillende plekken in Europa organiseren kerkelijke groepen de komende weken stiltekringen of gebedswakes op symbolische plekken, bijvoorbeeld hoofdkantoren van fossiele bedrijven. Een aantal Belgische bisschoppen loopt mee met de Klimaatmars die op 3 december plaatsvindt in Brussel. In Den Haag wordt elke donderdag een Klimaatwake gehouden, ook tijdens COP28: op 30 november en 7 december van 12.00-14.00 u., zie: https://deklimaatwakers.nl/

Om de organisatie van een gebedsbijeenkomst te vergemakkelijken heeft Gerard Moorman, secretaris van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, een aantal gebeden uit het Engels vertaald en gebundeld.

Download de gebeden door op de downloadknop te klikken.

Download