Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 31 dec 2022 en 1 jan 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Op een nieuwjaarskaart die we kregen: een foto van twee sneeuwschuivers achter elkaar op de snelweg met de tekst ‘Blijven we het voor ons uitschuiven’. De link met de stikstofproblematiek was snel gelegd.

Minister van der Wal in Trouw (21-12-22): “Er is wel iets aan de hand. Nederland heeft te vaak gekozen voor de economie, niet voor de natuur. Dat kan niet meer. Die tijd is voorbij.”

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

De eisen van dit werk zullen zo immens zijn […] dat een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn. Een ecologische bekering, die een dynamiek van duurzame verandering teweeg wil brengen, vraagt ook om een gemeenschappelijke verandering. Deze bekering impliceert verschillende, met elkaar verbonden, grondhoudingen die een edelmoedige en liefderijke inzet voor het milieu op gang brengen. Op de eerste plaats houdt zij dankbaarheid en belangeloosheid in, de erkenning van de wereld als een, vanuit de liefde van de Vader, ontvangen geschenk. Deze erkenning heeft als consequentie een belangeloze inzet en een edelmoedigheid, ook als niemand het ziet of erkent: “Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet […] en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” Zij houdt ook het liefdevolle besef in dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt. (delen van LS 219 en 220)

 

Voorbede

Wij bidden voor alle mensen van goede wil, dat ze zich niet laten leiden door egoïstische of economische belangen, maar vanuit dankbaarheid voor uw liefde, edelmoedige en liefderijke keuzes maken, die recht doen aan natuur en milieu, en bijdragen aan het welzijn van de hele wereldfamilie. Dat zij hun krachten weten te bundelen om een dynamiek van duurzame verandering in gang te zetten opdat we oplossingen niet voor ons uitschuiven.