De tuin der wereld bewerken en bewaren
– De betekenis van ecologie voor mensen.
De relatie tussen de mensheid en de natuur werd lange tijd sterk beïnvloed door het eerste Bijbelse
scheppingsverhaal. Daar geeft God aan Adam en Eva de opdracht om “de aarde te bevolken (vervullen) en
te onderwerpen”(Gen.1:28). Hierdoor werd de “ongebreidelde exploitatie van de natuur bevorderd”.
Paus Franciscus beklemtoont Gods gebod in het tweede scheppingsverhaal om de tuin van Eden “te
bewerken en te bewaren”(Gen.2:15). In ‘Laudato Si’ ontvouwt hij een nieuwe, diepzinnige
scheppingstheologie, waarin menselijke wezens als deel van de natuur en als verantwoordelijke
medewerkers van Gods schepping worden beschouwd.
Zonder een betrouwbare antropologie kan er geen sprake zijn van een ecologie met stevige fundamenten