De kreet die uit de aarde opstijgt en de kreet die de armen slaken
– De nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet
De belangrijkste focus van de Encycliek “Laudato Si” is niet het klimaat of het milieu,
maar de gerechtigheid in deze wereld. Paus Franciscus ziet een nauw verband tussen de
grofheid waarmee het mensdom de natuur vernietigt en de toename van het geweld tussen
individuen en naties.