Niemand heeft een duidelijk omschreven antwoord op de vele openstaande vragen met betrekking tot het
onder controle brengen van de klimaatverandering of het vormgeven aan een echt duurzame ontwikkeling
voor iedereen.
Paus Franciscus biedt in zijn Encycliek ‘Laudato Si’ geen definitieve antwoorden op deze enorme
problemen. Hij nodigt alle betrokken partijen uit tot een transparante, interdisciplinaire dialoog om te
zoeken naar wegen die uit de crisis leiden, ieder groepsbelang overstijgend en de blik gericht op het
globale gemeenschappelijke goed.