Dat de samenleving polariseert, wordt ook zichtbaar in de kerk. Afgevaardigden van christelijke netwerken, organisaties en kerken(koepels) roepen geloofsgemeenschappen op om in gesprek en in gebed te gaan. Laten we elkaar aanstaande zondag vragen stellen in plaats van stellingen te poneren. 

Sommige onderwerpen gaan we liever uit de weg, want we stuiten altijd wel iemand tegen de borst. Toch zou juist de kerk een plek moeten zijn waar we nader tot elkaar komen, zonder de waarheid met bijbehorende scherpe randjes te omzeilen.

(…)

In de kerk zoeken we met elkaar naar Gods bedoeling en staan we voor elkaar klaar. Daarbij putten we voor ons wereldbeeld, waarden en keuzes uit een bijzondere bron van wijsheid en inspiratie. De Bijbel staat vol met verhalen over hoe een samenleving in te richten, of beter gezegd: hoe te boeren. Laten we daar een gesprek over voeren binnen onze lokale gemeenschappen. Niet door stellingen te poneren, maar door vragen te stellen:

Hoe ziet de boerderij en het platteland van de toekomst eruit, vanuit een bijbels perspectief? Wat is er nodig om recht te doen aan alle betrokkenen en wat heb jij daarin te bieden vanuit jouw situatie? Wat kan de kerk betekenen voor boerenfamilies die worden geraakt door de stikstofcrisis?

Lees het hele artikel op de website van Micha Nederland

Dit artikel werd geïnitieerd door Micha Nederland en is onderschreven door Annemarthe Westerbeek (A Rocha), Annemieke Buwalda (Groene Kerken), Cornelis de Schipper (Tearfund), mgr. Gerard de Korte (referent Kerk en Samenleving), Harmen Niemeijer (Micha Nederland), Jan Overeem (Christen Contact Agrarisch), Jan Wolsheimer (Missie Nederland) Marco Batenburg (Voorzitter Generale Synode, PKN), Matty van Leijenhorst (Laudato Si’ Alliantie Nederland), Niels Rook (CGMV) en Ron Methorst (lector bij Aeres Hogeschool).