stembiljet met rood potlood

In de pauselijke brief Laudato Si’ staat veel geschreven over politiek. Bijvoorbeeld dat er stabiel beleid nodig is om klimaatdoelen te behalen. Gelukkig gebruiken diverse politici in de Eerste en Tweede Kamer de wijze woorden van paus Franciscus als leidraad. Met de wekelijkse voorbeden van Duurzaam Geloven Sint Maarten wordt in diverse parochies gebeden voor mensen met macht in politiek en bedrijfsleven.

Onderstaand enkele paragrafen uit Laudato Si’, over de politiek.
Vrij vertaald door Matty van Leijenhorst.

26

Veel mensen met politieke macht lijken grote problemen onzichtbaar te willen maken, door bijvoorbeeld maar een paar gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, zoals bescherming tegen hoogwater. Maar er is al veel bewijs dat de gevolgen steeds erger kunnen worden als we doorgaan met onze manier van produceren en consumeren. Het is daarom heel belangrijk om in de politiek te kiezen voor het terugdringen van de uitstoot van vervuilende gassen en CO2, door bijvoorbeeld steeds minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken en hernieuwbare energie op te wekken.

 

De dialoog met het oog op een nieuwe nationale en lokale politiek

178

De politiek is gefocust op direct resultaat, waardoor de economie snel moet groeien. Dit komt onder andere door de consumptiemaatschappij. Bovendien willen partijen geen kiezers verliezen, daarom irriteren regeringen de bevolking doorgaans niet met maatregelen waardoor we minder zouden kunnen consumeren of minder buitenlandse investeringen gedaan kunnen worden. Deze kortzichtige manier van denken zorgt ervoor dat er geen milieumaatregelen worden genomen voor de lange termijn. Zo vergeet men dat het beter is om goede processen in gang te zetten dan macht te houden. Het is prachtig als politici op moeilijke momenten keuzes maken voor het algemeen welzijn op de lange termijn. De politieke macht vindt echter heel moeilijk om te doen.

179

Op diverse plekken zijn lokale energiecoöperaties opgericht om lokaal hernieuwbare energie op te wekken. Dit voorbeeld betekent dat, terwijl de bestaande wereldorde de verantwoordelijkheid niet neemt, lokale instanties het verschil kunnen maken. In de buurt ervaart men een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, het vermogen om voor de ander te zorgen, meer creativiteit en een diepe liefde voor de eigen grond, en ook visie op wat men achterlaat voor de kinderen en kleinkinderen. Deze waarden hebben diepe wortels in de lokale bevolking. Soms wordt er door corruptie geen recht gedaan, dan zet de bevolking de politiek onder druk. Als burgers de politieke macht niet controleren, wordt schade aan het milieu niet tegengegaan. Burgers kunnen regeringen verplichten regels en procedures maken en controles uit te voeren. Aan de andere kant kunnen gemeentelijke wetten ook goed werken, als zij afspraken maken met buurgemeenten.

181

Continuïteit in politiek is heel belangrijk, omdat je niet met iedere wisseling van het kabinet het beleid rondom klimaat en milieu kan veranderen. Maatregelen kosten veel geld, terwijl de resultaten pas in volgende regeerperiodes zichtbaar worden. Daarom zal er in de politiek altijd verzet zijn als de bevolking en instellingen geen druk uitoefenen. De huidige economie en politiek wil efficiënt zijn en direct resultaat hebben. Dat past dus niet bij het nemen van verantwoordelijkheid en geld uitgeven voor de lange termijn. Maar als een politicus toch de moed heeft om dit te doen, geeft dat hem een bepaald soort waardigheid en getuigt hij van edelmoedigheid. We moeten ruimte maken voor politiek die veranderingen mogelijk maakt en traagheid overwint. Maar als het politici ontbreekt aan doelen, waarden en een menselijke levenshouding, zullen ook de beste maatregelen niet werken.

Lees het hele hoofdstuk op rkdocumenten.nl