Het is vandaag wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping.

Er is genoeg te bidden. Voor dichtbij en ver weg. 

Bij deze een klein gebed voor dichtbij.

Schepper,

U zorgt voor het grote en voor het kleine. 

Op deze dag bid ik niet voor mezelf, maar voor het huis wat ik deel met alle schepselen om mij heen. 

Ik bid voor de planten in mijn kamer, voor genoeg water, ruimte en aarde.
Ik bid U voor de bramenstruik, die belaagd wordt door schimmel in plaats van vogels.
Ik bid en dank U voor de  voor de jonge zwanen in de vaart.
Ik bid en dank U voor de kikkers in ons poeltje.
Ik bid U voor de egel die met volle maag een plekje zoekt om te overwinteren.
Ik bid U voor het bodemleven in de weilanden.
Ik bid U voor al het vee in de schuren.
Ik bid voor het water en de waterdieren in de grond en in de beek.
Ik bid U voor de vervuilde lucht, dat het herstelt en leven geeft.
Ik bid dat wij gaan zien wat onze zorg nodig heeft.
En geef ons dan de moed om onze gewoontes te veranderen.
Toon ons Uw wezen door Uw schepping heen.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor deze bijzondere dag van gebed.