Mini-samenleving rondom de pluktuin

De dag van het Sociaal werk. Wat heeft dat te maken met groen geloven? Duurzaam gaat niet alleen over groen, maar ook over sociaal. In Laudato Si’ komt steeds weer naar voren dat groen en sociaal invloed hebben op elkaar.

Door Matty  van Leijenhorst

Een pluktuin als werkplaats

In het kader van NLdoet deed ik een dagje vrijwilligerswerk bij een pluktuin in de buurt. De eigenaresse vertelde vol vuur over haar onderneming. Vijftien mensen hebben iedere week op haar pluktuin een zinvolle dagbesteding. In de lente zaaien ze bloemen en kruiden, in de zomer stekken ze plantjes, wieden ze onkruid en verkopen ze bloemen, in de herfst worden bollen te drogen gelegd en in de winter wordt thee gemaakt. Het hele jaar door wordt er soep gegeten en appeltaart gemaakt. En mensen uit de buurt kopen hier hun verantwoorde bosje bloemen en lokale thee, ijs en honing.

De bloemen en de mensen bloeien op, en de insecten gedijen er wel bij. Een prachtige vorm van ecosociaal werk, wat mogelijk is door het enorme doorzettingsvermogen, vaardigheden en passie van deze eigenaresse.

Één oplossing voor meerdere problemen

In dit voorbeeld is de pluktuin niet zomaar de plek waarin dit sociaal werk plaatsvindt. Deze dagbesteding kan niet bestaan zonder de tuin, zonder de bloemen en de gezonde bodem eronder. En deze tuin kan niet bestaan zonder de mensen die daar wekelijks komen om hem te onderhouden en te verzorgen. Het is een samenhangend geheel. Als je de maatschappij echt vooruit wilt helpen, werkt het goed om oplossingen te bedenken, waarmee je meerdere problemen tegelijkertijd oplost. Op deze pluktuin wordt gewerkt aan:

  • Waardigheid geven aan degenen die niet mee kunnen doen in de maatschappij,
  • Beschermen en herstellen van natuur,
  • Verbinding brengen tussen mens en natuur.

Algemeen welzijn door aandacht

Sociaal werkers werken aan algemeen welzijn in de samenleving. Een streven is om een plek te creëren waarin groepen en individuen tot hun recht kunnen komen. Om dit te bereiken zijn een aantal basisvoorwaarden nodig: respect voor ieder persoon, een groep waarin mensen opgenomen worden en zich veilig voelen. Iedereen in de samenleving kan hieraan bijdragen. En iedereen doet er goed aan om daarbij vooral aandacht te hebben voor mensen die leven in armoede of psychische of lichamelijke nood, zodat de welvaart van de maatschappij ook bij deze mensen terechtkomt.

Met een bosje bloemen de wereld menselijker maken

Wij mogen opnieuw voelen dat we elkaar nodig hebben, dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover de ander en de wereld en dat het de moeite loont om goed en eerlijk te zijn. Laat geen kans voorbijgaan voor een vriendelijk woord, een glimlach, of gebaar dat voor vrede en vriendschap zorgt. Dit kan ook voor de natuur in je wijk of tuin. Met eenvoudige dagelijkse keuzes doorbreek je geweld, uitbuiting en egoïsme. Als je dit doet als vereniging of politiek, heeft het nog meer waarde. Samen kunnen we de maatschappij menselijker maken en de natuur laten opbloeien.

Bronnen:

Het voorbeeld gaat over Erf Janz. De theorie is gebaseerd op hoofdstuk 4 van de vrije vertaling van encycliek Laudato Si’ en Laudato Si’ (228-232).