De komst van de Heilige Geest is steeds opnieuw nodig

Pinksteren is misschien wel het spannendste feest van de christelijke kalender. Als de Heilige Geest neerdaalt vallen vanzelfsprekendheden weg, worden onze veilige kaders op hun kop gezet, en onze zekerheden bevraagd. Telkens weer hebben we de Heilige Geest nodig om ons te laten zien hoe het goede leven er écht uitziet.

Door Daan Savert

Voor Pinksteren stonden twee Bijbelverhalen op het leesrooster, die beiden hetzelfde lijken te vertellen, maar net op een andere . In Handelingen 2 is Jezus naar de hemel gevaren zijn ‘allen bij elkaar’, vervolgens vult de Heilige Geest de aanwezigen. In Johannes 20, net na de kruisiging, staat dat ‘de leerlingen bij elkaar waren,’ en dat ze ‘de deuren hadden afgesloten, uit angst voor de Joden.’ Dan verschijnt Jezus aan zijn bange leerlingen, en blaast hij de Geest over hen uit. De komst van de Geest brengt een radicale onomkeerbare verandering teweeg.

We staan er niet altijd bij stil dat de eerste reactie van de leerlingen, als ze Jezus zien verschijnen, hoogstwaarschijnlijk verschrikt is geweest. En dan is hij ineens weer terug. Hoogstwaarschijnlijk verwachtten de leerlingen op dat moment dat er straf zou volgen. Van iemand die vermoord is en daarna terugkomt, verwacht je wraak. Maar Jezus is daar niet op uit en spreekt: “Ik wens jullie vrede!” Dan breekt er iets in de leerlingen open.

Binnen jouw muren

Dat er twee verschillende versies zijn van de uitstorting van de Heilige Geest, zou er weleens op kunnen duiden dat de komst van de Geest steeds weer opnieuw moet plaatsvinden.

Die ruimte waarin mensen bij elkaar klonteren en zich afsluiten voor wat er zich buiten hun muren afspeelt, bestaat in verschillende vormen: je veilige bubbel, je eigen gelijk, je luxe en comfort. De muren (of ze nou fysiek of mentaal zijn) van de afgesloten ruimtes waarbinnen we ons terugtrekken kennen veel bouwstenen: wantrouwen, wrok, angst, schuldgevoel. en dat we vooral steeds meer voor onszelf moeten verzamelen.

Maar de Geest is er constant op uit om die afgesloten ruimte van binnenuit open . Dan kan het leven in overvloed beginnen.

Blog met foto Vliegende duif in het zonlicht

Photo by Sunguk Kim on Unsplash