Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

In de praktijk

Kerken worden zich steeds beter bewust van hun verantwoordelijkheid voor sociale en ecologische duurzaamheid. Op deze pagina vindt u voorbeelden van activiteiten die kerken organiseren om een omslag te maken naar een grotere ecologische en sociale duurzaamheid.

Activiteiten rondom de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’

Kerken en gemeenschappen laten zich overal ter wereld door Laudato Si' inspireren om activiteiten op te zetten. Hieronder staan enkele voorbeelden:

GCCM: De Global Catholic Climate Movement bracht in 2016 een gids uit voor kerkelijke gemeenschappen met tips en suggesties om de boodschap van Laudato Si' te verankeren in het gehele kerkelijke leven. Laudato Si' kringen kunnen binnen een parochie blijvende aandacht vragen voor ecologische en sociale gerechtigheid.

Themamaand duurzaamheid: De parochie Sint Jan de Doper in Boskoop is Groene Kerk en heeft vorig jaar oktober een themamaand duurzaamheid georganiseerd. Iedere parochiaan ontving een 'groen boekje' met tips om als christen anders met de schepping om te gaan. Ook werden er duurzaamheidscursussen en lezingen over dit thema gehouden. 

Parochiële 'Duurzaamheidsbeweging': De Sint Christoffelparochie in Rotterdam en omstreken heeft sinds 2017 een ‘Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel’. Er werd bewust niet gekozen voor een werkgroep, omdat een beweging een veel losser en dynamischer gebeuren is. Iedereen kan er bij aansluiten op het moment dat hij dat passend vindt. Wel is er een kleine groep van contactpersonen uit de verschillende  parochiekernen, die functioneert als motor voor activiteiten. De Duurzaamheidsbeweging startte met een ‘duurzaamheidsmarkt’ in elke kerk waarbij allerlei duurzame organisaties werden uitgenodigd. De Duurzaamheidsbeweging brengt nu drie keer per jaar een nieuwsbrief uit  met informatie over de voortgang van duurzaamheid binnen de parochie, suggesties om duurzaamheid in de praktijk te brengen en aankondigingen van activiteiten. 

Duurzaam Vasten: in Duitsland hebben gelovigen allerlei creatieve manieren bedacht om te vasten voor duurzaamheid. Op de Duitse site domradio.de worden allerlei suggesties gegeven om specifiek voor het milieu te vasten: van het organiseren van feesten waarop mensen spullen delen tot CO2-vasten.Voor sommigen misschien een van de moeilijkste vormen van vasten: de auto 40 dagen laten staan. Zie: Autofasten.de.

Duurzaam voedsel: Dot Hathway, geassocieerd lid van de Zusters van St. Joseph Carondelet (V.S.), roept in haar artikel Food, Tradition, Nutrition and Prayer: Looking at Food Today allen, vooral vrouwen, op om het heft in eigen keuken in hand te nemen en over te stappen op gezond, eerlijk geproduceerd voedsel.

Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Op 20 mei 2017 hielden de Raad van Kerken en twee PKN-kerken uit Amersfoort een conferentie over de vraag: hoe maken we onze kerk duurzaam? 

Op de site van de Raad van Kerken Amersfoort zijn een aantal documenten te vinden die tijdens de conferentie zijn gepresenteerd: lezingen, liturgisch materiaal, informatie over de Groene Kerkenactie. Zie: http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/nieuws/terugblik-conferentie-hoe-maken-we-onze-kerk-groen/ 

Foto bij Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Duurzame consument?

Als consument hebben we een zekere macht door middel van de keuzes die we maken. Daarmee kan je signalen afgeven aan politieke beleidsmaker en het bedrijfsleven dat wij mens en milieu niet willen uitbuiten. Het project  God in de supermarkt! helpt ons wegwijs worden in alle keuzes die we steeds moeten maken tussen goedkoop, lekker, gezond en duurzaam. Een andere insteek is kritisch te kijken naar je energieleverancier. In een rapport (uit 2015) hebben diverse milieu- en consumentenorganisaties alle energieleveranciers kritisch bekeken op duurzaamheid. 

Naast deze twee thema's zijn er nog veel meer middelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, maar ook aan het zelf opwekken van groene stroom met een buurtcollectief. Een mooi overzicht is te vinden op de website van MilieuCentraal.

Groene kerk

De Groene Kerken actie helpt geloofsgemeenschappen om stappen te zetten in richting van grotere duurzaamheid. Duurzaamheid heeft betrekking op alle aspecten van het kerkelijk leven: gebouwenbeheer, kerktuin, katechese, liturgie, etc. 

In Duitsland is een soortgelijke organisatie met het beeldmerk van een 'Groene Haan'.  

A Rocha International heeft ook een groeiende Nederlandse afdeling. Deze natuurbeschermingsorganisatie biedt een koppeling tussen activisme, vrijwilligerswerk en geloof. De organisatie heeft veel expertise op het vlak van de inrichting van kerk- en kloostertuinen. 

Description

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord