Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

In de praktijk

In zijn encycliek Laudato Si' roept paus Franciscus op tot een 'ecologische bekering'. Om die handen en voeten te geven noemt hij al wat kleine maatregelen die je als individu kan nemen in het zesde hoofdstuk van zijn boek. Voor veel mensen is het echter moeilijk om een koppeling te maken van 'duurzaam denken' naar 'duurzaam doen'. Uit onderzoek blijkt dan ook dat milieubewustzijn niet altijd hoeft te leiden tot een kleinere milieubelasting...

Hoe het dan wel aan te pakken? Paus Franciscus is duidelijk over het feit dat geheel duurzaam leven voor geen mens weggelegd is; iedereen maakt wel eens een foutje. Maar als het aan motivatie ontbreekt om een betere aarde en toekomst na te laten aan onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna is er wel degelijk sprake van een 'zonde'. Veel organisaties, zowel kerkelijk als seculier, houden zich bezig met hoe een individu of een collectief het verschil kan maken in de globale milieucrisis. Een bekende slogan is: "Een beter milieu begint bij jezelf!"

Op deze pagina van de laudato-si-website worden verwijzingen gemaakt - in eerste instantie naar religieus geïnspireerde handelingen, maar ook naar praktische energiebesparingstips - die u verder kunnen helpen de milieu-impact van uw leven te verkleinen...

Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Op 20 mei 2017 hielden de Raad van Kerken en twee PKN-kerken uit Amersfoort een conferentie over de vraag: hoe maken we onze kerk duurzaam? 

Op de site van de Raad van Kerken Amersfoort zijn een aantal documenten te vinden die tijdens de conferentie zijn gepresenteerd: lezingen, liturgisch materiaal, informatie over de Groene Kerkenactie. Zie: http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/nieuws/terugblik-conferentie-hoe-maken-we-onze-kerk-groen/ 

Foto bij Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Duurzame consument?

Paus Franciscus is duidelijk in zijn encycliek: er is sprake van een verslavend consumentisme in onze maatschappij en ook van een wegwerpcultuur... Het bezien van de mens als consument is dus nogal eenzijdig en niet nastrevenswaardig. Toch kun je als consument de nodige keuzes maken die 'hogerop' aangeven dat jij anders wilt leven. Soms daalt hiermee je milieu-impact direct en in andere gevallen ben jij de leider die anderen gaan volgen. Twee veelbesproken thema's aangaande een groene levensstijl zijn 'groene stroom' en 'groene levensmiddelen'. De definitie van deze twee is echter contextafhankelijk. Toch is er goed nieuws voor hem of haar die verdwaald raakt tussen alle verschillende verpakkingen en keurmerken... God is aanwezig... In de supermarkt! Waar het project 'God in de Supermarkt' een concrete vertaalslag is van de 'ecologische bekering' uit Laudato Si' in het dagelijks handelen, kan aangaande groene stroom een lampje gaan branden bij het volgende rapport (uit 2015) waarin diverse milieu- en consumentenorganisaties alle energieleveranciers op een rijtje hebben gezet en hebben 'gebanchmarked' op duurzaamheid. Naast deze twee thema's zijn er nog veel meer middelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, maar ook aan het zelf opwekken van groene stroom met een buurtcollectief. Er is meer mogelijk dan u denkt. Een mooi overzicht is te vinden op de website van MilieuCentraal.

Groene belijdenis

Door het kerkelijke jaar heen lenen bepaalde feest- en gedenkdagen zich goed om nader stil te staan bij natuur en milieu. Met name in Duitsland is hierin veel ervaring opgedaan.
Zowel tijdens de vastenperiode als ook op Goede Vrijdag worden speciale activiteiten aangeboden om het lijden van Christus in een ecologische dimensie te zien. Op deze ideeën heerst vanzelfsprekend geen copyright en wij nodigen u uit om ook zelf initiatieven te ontplooien. Dit kan door inspiratie op de doen op de volgende websites, maar ook op onze 'vieren'-pagina met een uitgebreide selectie aan liturgisch materiaal.

Groene kerk

Als lid van een kerkgemeenschap kunt u invloed uitoefenen op de organisatie om zich meer in te gaan zetten voor duurzaamheid. Vaak is een belangrijkste eerste stap het kerkgebouw zelf: het laten maken van een energiescan, isolatie aanbrengen en waar mogelijk zelf ook energie opwekken (zonnepanelen). Maar een duurzame kerk gaat verder dan alleen het gebouw maar gaat onder andere ook over de inkoop van materialen voor de diensten en andere bijeenkomsten, het kiezen van een 'groene' energieleverancier en het verbouwen van de kerk- of kloostertuin naar een geschikt habitat voor diverse dieren die niet meer terecht kunnen in veelal betegelde tuinen in stad of dorp. In Nederland, België en Duitsland zijn er diverse organisaties die zich specifiek met deze doelgroep: religieuze gemeenschappen, bezighouden.
In Nederland bestaat het Groene Kerken initiatief, dat deelnemende parochies en kerkgemeenten actief begeleid in hun stappen naar duurzaamheid. Het doel: bekroning van de kerk met het fysieke plakkaat en keurmerk: "Dit is een groene kerk." In Duitsland bestaat dit principe ook en wordt er gewerkt met het beeldmerk van de 'Groene Haan'. Tevens staan de organisaties in zowel Duitsland en Nederland open voor andere geloofsgemeenschappen dan de christelijke. Zo zijn er in Nederland ook groene moskeeën in oprichting.

 

Tevens wijzen wij u op het bestaan van A Rocha. A Rocha heeft ook een groeiende Nederlandse afdeling. Deze natuurbeschermingsorganisatie vertrekt vanuit een beleving van het rentmeesterschap in haar activiteiten en biedt zodoende een koppeling tussen activisme, vrijwilligerswerk en geloof. Er is hier veel expertise opgedaan met de inrichting van kerk- en kloostertuinen. Vanzelfsprekend kunt u ook op persoonlijke titel deelnemen als vrijwilliger.

Description

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord