Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Acties

Op deze pagina vindt u informatie over campagnes voor zowel milieu- en natuurbehoud als voor sociale rechtvaardigheid, met een speciale focus op acties met een kerkelijke achtergrond. Wij proberen deze pagina zoveel mogelijk up-to-date te houden. Mocht u zelf een actie aan willen melden voor onze 'actiepagina', dan kan dit door een email aan ons te sturen. Tevens raden wij u aan te kijken in de agenda of op de homepage, vanwege mogelijk overlappende inhoud.

Stop met wegwerpplastic in kerken

Foto bij Stop met wegwerpplastic in kerken

Kerken gebruiken nog veel te vaak wegwerpplastic: koffie of thee in wegwerpbekers, plastic borden bij maaltijden, water in plastic flesjes, noem maar op. Hoog tijd om daarmee te stoppen. In september 2018 wees paus Franciscus tijdens een ontmoeting met zakenmensen op de eilanden van plastic in de oceanen en riep hij op om ons plasticgebruik drastich te verminderen. De afgelopen jaren riepen verschillende kerkgenootschappen, waaronder de Anglicaanse kerk, al op om tijdens de Vastentijd wegwerpplastic in de ban te doen. Het Vaticaan heeft in 2019 kenbaar gemaakt vanaf 2020 geheel te stoppen met de verkoop van artikelen in wegwerpplastic op zijn territorium. Op deze Amerikaanse kerkelijke site staan tips hoe kerken plastic in de ban kunnen doen. 

Maak Nederland fossielvrij

​​Allerlei instellingen, waaronder gemeenten, universiteiten, pensioenfondsen en ook kerken, stoppen hun financiële reserves in beleggingen. Met dit geld wordt bewust of onbewust projecten gefinancierd die zwaar leunen op fossiele brandstoffen. Denk aan aandelen in oliebedrijven, obligaties in energiemaatschappijen en investeringen in steenkoolprojecten. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om miljarden. Divesteren, het verkopen van moreel onverantwoorde investeringen in steenkool en aardgas, is een manier om te werken aan een beter klimaat. 

Met de 'eerlijke bankwijzer' kunnen mensen makkelijk kiezen voor een ethisch verantwoord spaarpotje. Elke divestering is een signaal aan de vervuilers: wij investeren niet langer in klimaatverandering. In Nederland zijn de kerken nog niet erg actief op dit terrein. Het Engelse Christian Aid echter roept al langer kerken in het Verenigd Koninkrijk op om te divesteren. De Anglicaanse Kerk nam in het voorjaar van 2014 het besluit niet langer geld te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen. Zie: www.christianaid.org.uk . In 2017 namen de Belgische bisschoppen deze stap. Aan de vooravond van de klimaattop COP24 van 2018 in Katowice maakte de KNR bekend dat de organisatie gaat divesteren. 

Op http://gofossilfree.org kan men petities ondertekenen om gemeenten op te roepen te divesteren. 

Oproep aan paus voor bedreigde milieuactivisten

Elke week worden gemiddeld drie milieubeschermers ter wereld vermoord. Een veel grotere groep krijgt te maken met bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. Inheemse groepen lopen het meeste risico, aangezien zij vaak op afgelegen plekken leven waar rechtsbescherming ontbreekt. Op 5 oktober 2016 heeft een coalitie van 76 milieu- en mensenrechtenorganisaties uit 19 landen paus Franciscus gevraagd milieubeschermers wereldwijd in bescherming te nemen. In een brief die door de toenmalige Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan, prins Jaime Bourbon de Parma, met een persoonlijke aanbeveling werd verstuurd, vroegen de ondertekenaars aan de paus om als beschermheer op te treden van natuurbeschermers die hun leven riskeren door te strijden voor het behoud van het milieu, ons gezamenlijk huis.  Het geweld zal volgens de ondertekenaars toenemen als deze niet vanuit de hoogste kringen van de internationale politiek wordt veroordeeld. Klimaatverandering en bevolkingsgroei zullen de druk op beschikbare landbouwgronden en natuurlijke rijkdommen doen toenemen. Tenzij nu wordt ingegrepen zal het aantal doden dramatisch toenemen. Het initiatief voor de brief is genomen door de Nederlandse afdeling van de International Union of Conservation of Nature. PDF BestandBrief aan paus Franciscus.pdf

Interfaith Statement on Climate Change 2016

Een interreligieus netwerk van 30 organisaties uit de gehele wereld heeft in oktober een sterke verklaring doen uitgaan, waarin wordt opgeroepen moedige stappen te zetten tijdens de 22e Conference of the Parties (COP22). Het is een hoopvol teken dat vertegenwoordigers uit alle wereldreligies deze verklaring hebben ondertekend. Zorg voor de schepping en zorg voor de meest kwetsbaren staan centraal binnen alle geloofsovertuigingen. Het is ook hoopvol dat de verklaring positie durft in te nemen: tegen vrijhandelsakkoorden die duurzame wetgeving kunnen dwarsbomen, voor de rechten van inheemse volken en van vrouwen, voor een snelle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Ook individuen kunnen de verklaring ondertekenen op www.interfaithstatement2016.org

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord