Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Acties

Op deze pagina vindt u oproepen en informatie over politiek activisme voor zowel milieu- en natuurbehoud alsook het beschermen van de armen. Acties met een kerkelijke achtergrond krijgen voorrang in ons overzicht, maar daarnaast etaleren wij ook niet-kerkelijke petities en oproepen. Wij proberen deze pagina zoveel mogelijk up-to-date te houden. Mocht u zelf een actie aan willen melden voor onze 'actiepagina', dan kan dit via het contactformulier. Tevens raden wij u aan regelmatig te kijken in de agenda of op de homepage, vanwege mogelijk overlappende inhoud.

In actie tegen Trump

Description

Klimaatverandering is een internationaal probleem en dient volgens velen ook internationaal te worden opgelost. Helaas bestaat er geen wereldregering en worden de VN (die hierbij nog het meest in de buurt komen) gedomineerd door nationale belangen in de Veiligheidsraad. De Verenigde Staten hebben hierin een grote stem, maar kunnen ook niet geheel alleen optreden. Wij als Nederlanders kunnen Trump natuurlijk niet uit zijn ambt zetten, maar we kunnen onze politieke leiders, waaronder premier Rutte, wel vragen de uitspraken van Trump (over het klimaatvraagstuk) openlijk te veroordelen. Hiervoor heeft Greenpeace een petitie gestart.

Wanneer u deelneemt aan de petitie is het mogelijk dat u gebeld of ge-e-maild wordt met een vraag om contributie. Indien u dit niet wilt raden wij u aan geen telefoonnummer in te vullen en niet uw belangrijkste e-mailadres op te geven in de invulbalk.

Uitslag presidentsverkiezingen Verenigde Staten

Klik voor de bron van de afbeelding

De voor velen onverwachte zege van Donald J. Trump bij de presidentsverkiezingen van 8 november zal zeker gevolgen hebben voor het beleid op het gebied van klimaatverandering en andere thema's die in de encycliek aan de orde komen.  Daarom worden kort enkele vragen beantwoord:

Wat vindt paus Franciscus van Donald Trump?

Zoals veel mensen weten heeft paus Franciscus tijdens een vliegreis zich al eens scherp uitgelaten over Trump. Hij noemde Trump 'niet Christelijk', omdat hij alleen denkt aan het bouwen van muren in plaats van het slaan van bruggen. Toch heeft, zoals vrijwel ieder staatshoofd ter wereld, ook paus Franciscus Donald Trump gefeliciteerd met zijn verkiezing tot president. Hij voegde hier wel aan toe te bidden voor een goede toekomst voor zowel Trump als de VS.

Wat betekent Donald Trump voor het Klimaatakkoord van december 2015 (Parijs)?

Hoewel Donald Trump heeft gezworen de effecten van het Klimaatakkoord voor de VS teniet te willen doen en heeft verklaard klimaatverandering een 'hersenspinsel' te vinden, of zelfs 'een complot van Chinezen', kan hij de komende drie jaren de handtekening van de regering Obama onder het Klimaatakkoord niet ongedaan maken (hierna kan dit dus wel). Wel kan hij per direct de financiering voor het Klimaatfonds, waarmee klimaatprojecten in de Derde Wereld worden betaald, stopzetten. Zie link.

De Amerikaanse voorvechter van de strijd tegen klimaatverandering, Al Gore, heeft een verklaring uit laten gaan met daarin zijn visie op een toekomstig milieubeleid in samenwerking met Trump.

Ban-Ki-Moon, de voorzitter van de Verenigde Naties, heeft in de media ook al duidelijk laten blijken dat hij hoopt Trump te kunnen overtuigen van de noodzaak van klimaatbeleid.

Mocht dit alles niet helpen, dan is het aannemelijk dat -op papier over drie jaar-, maar in praktijk misschien wel eerder het Klimaatverdrag wordt opgezegd door diverse landen. Met name voor India en China was het deelnemen van de VS een absolute voorwaarde voor hun eigen 'pledges'.

-update 17 november 2016-

Inmiddels zult u evenals wij in het nieuws vernomen hebben dat Donald Trump juridisch advies heeft gevraagd om binnen de opzegtermijn van 4 jaar (waarvan er reeds 1 verstreken is) onder het Klimaatakkoord uit te komen. Bij deze constructie treedt de VS uit het grondleggend verdrag van het UNFCCC (United Nations Framework Conference on Climate Change), waardoor ook de verplichting tot het naleven van de klimaatdoelstellingen vervalt. Echter staat het ieder land legaal gezien vrij de beloftes uit het Klimaatverdag met voeten te treden. Er is namelijk geen internationale rechterlijke macht die naleving van het akkoord kan afdwingen en geldboetes op kan leggen aan niet-implementerende landen.

Verassend is wellicht dat nu ook China, 's werelds grootste vervuiler op het moment, de VS aanspoort om te investeren in duurzame energie: zie bericht.

- update 23 november -

De afgelopen week zijn er verschillende berichten over Trump en zijn relatie tot het klimaatverdrag verschenen. Allereerst presenteerde Donald Trump een 6-punten-programma, met daarin zijn voorgenomen acties in zijn eerste honderd dagen als president. Één van die zes punten is het terugdraaien van milieubelastingen op fossiele brandstoffen en hieruit opgewekte energie. Hiermee hoopt Trump onder andere de kolenmijnen in het midden van de VS weer levensvatbaar te maken. Goed nieuws voor de werkgelegenheid, maar slecht nieuws voor het klimaat. Vandaag verscheen echter een opmerkelijk interview met Donald Trump in The New York Times, een krant die altijd zeer kritisch is geweest over de plannen van Trump en openlijk zijn steun uitsprak voor zijn tegenkandidate Hillary Clinton. In dit interview verklaart hij het klimaatverdrag met 'een open blik' te willen bekijken. Ook geeft hij voor het eerst toe dat er menselijke invloed bestaat op de opwarming van de aarde. Het is niet het enige punt waarop hij een draai maakt, zo heeft hij ook zijn standpunt over omstreden martelmethoden voor terreurverdachten gewijzigd. Het is dus even afwachten voor ons of Donald Trump uit de campagne wel dezelfde man is als President Trump vanaf januari 2017.

Before the flood

Geïnspireerd door het winnen van zijn Oscar-beeldje, heeft acteur Leonardo DiCaprio niet alleen zijn speech bij de uitreiking aan de gevaren van klimaatverandering opgedragen, maar heeft hij ook veel moeite gedaan om nog voor de presidentsverkiezingen in de VS wereldwijd aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. In deze gratis beschikbare documentaire legt hij aan de hand van beelden en interviews uit dat het klimaat al aan het veranderen is en wat er moet gebeuren om het te stoppen. Hij vraagt advies aan vertrekkend president Barack Obama, maar ook aan paus Franciscus.

Helaas heeft, zoals bekend, de documentaire niet kunnen voorkomen dat de Amerikaanse verkiezingen zijn gewonnen door Donald J. Trump, die al vaker heeft aangegeven dat hij klimaatverandering een 'complottheorie' vindt die is verzonnen door de Chinese staat om de industrie van de VS te benadelen.  Zie hiervoor ook: Uitslag presidentsverkiezingen Verenigde Staten.

Oproep tot pauselijke steun aan bedreigde milieuactivisten

Op 5 oktober heeft een coalitie van 76 milieu- en mensenrechtenorganisaties uit 19 landen paus Franciscus gevraagd milieubeschermers wereldwijd in bescherming te nemen. In een brief die door de Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan, prins Jaime Bourbon de Parma, met een persoonlijke aanbeveling is verstuurd, vragen de ondertekenaars aan de paus om als beschermheer op te treden van natuurbeschermers die hun leven riskeren door te strijden voor het behoud van het milieu, ons gezamenlijk huis. Elke week worden gemiddeld drie milieubeschermers ter wereld vermoord. Een veel grotere groep krijgt te maken met bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. Inheemse groepen lopen het meeste risico, aangezien zij vaak op afgelegen plekken leven waar rechtsbescherming ontbreekt. Het geweld zal volgens de ondertekenaars toenemen als deze niet vanuit de hoogste kringen van de internationale politiek wordt veroordeeld. Klimaatverandering en bevolkingsgroei zullen de druk op beschikbare landbouwgronden en natuurlijke rijkdommen doen toenemen. Tenzij nu wordt ingegrepen zal het aantal doden dramatisch toenemen. Het initiatief voor de brief is genomen door de Nederlandse afdeling van de International Union of Conservation of Nature. PDF BestandBrief aan paus Franciscus.pdf

Interfaith Statement on Climate Change 2016

Een interreligieus netwerk van 30 organisaties uit de gehele wereld heeft in oktober een sterke verklaring doen uitgaan, waarin wordt opgeroepen moedige stappen te zetten tijdens de 22e Conference of the Parties (COP22). Het is een hoopvol teken dat vertegenwoordigers uit alle wereldreligies deze verklaring hebben ondertekend. Zorg voor de schepping en zorg voor de meest kwetsbaren staan centraal binnen alle geloofsovertuigingen. Het is ook hoopvol dat de verklaring positie durft in te nemen: tegen vrijhandelsakkoorden die duurzame wetgeving kunnen dwarsbomen, voor de rechten van inheemse volken en van vrouwen, voor een snelle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Ook individuen kunnen de verklaring ondertekenen op www.interfaithstatement2016.org

Maak Nederland fossielvrij

​Allerlei instellingen, waaronder gemeenten, universiteiten, pensioenfondsen en ook kerken, stoppen hun financiële reserves in beleggingen. Met dit geld wordt bewust of onbewust projecten gefinancierd die zwaar leunen op fossiele brandstoffen. Denk aan aandelen in oliebedrijven, obligaties in energiemaatschappijen en investeringen in steenkoolprojecten. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om miljarden.

Divesteren, het verkopen van moreel onverantwoorde investeringen in steenkool en aardgas, is een manier om te werken aan een beter klimaat. Met de 'eerlijke bankwijzer' kunnen mensen makkelijk kiezen voor een ethisch verantwoord spaarpotje. Elke divestering is een signaal aan de vervuilers: wij investeren niet langer in klimaatverandering. In Nederland zijn de kerken nog niet erg actief op dit terrein. Het Engelse Christian Aid echter roept al langer kerken in het Verenigd Koninkrijk op om te divesteren. De Anglicaanse Kerk nam in het voorjaar van 2014 het besluit niet langer geld te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen. Zie: www.christianaid.org.uk  

In Nederland zijn verschillende groepen die zich richten op universiteiten, gemeenten en pensioenfonds ABP. Op http://gofossilfree.org kan men petities ondertekenen om gemeenten op te roepen te divesteren. 

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord