Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Bestellen

Beste bezoeker,

Welkom op onze bestel-pagina. Als u een moderne webwinkel had verwacht, kunnen wij helaas niet aan uw verwachtingen voldoen. Omdat wij (de commissie CMBR van de KNR) geen commerciële instelling zijn of winst beogen, is ook het aandeel van commercie op onze website beperkt. Wij bieden echter wel postermateriaal en flyers tegen een geringe prijs, die u kunt bestellen per e-mail, waarna u de betalingsinstructies ontvangt. Voor overige publicaties, waaronder de belangrijke encycliek Laudato Si' zelf, verwijzen wij u door naar anderen. Gelukkig hebben wij hierin al wel de weg voor u verkend en vindt u een overzicht met links onderaan deze pagina.

Acties

Op deze pagina vindt u oproepen en informatie over politiek activisme voor zowel milieu- en natuurbehoud alsook het beschermen van de armen. Acties met een kerkelijke achtergrond krijgen voorrang in ons overzicht, maar daarnaast etaleren wij ook niet-kerkelijke petities en oproepen. Wij proberen deze pagina zoveel mogelijk up-to-date te houden. Mocht u zelf een actie aan willen melden voor onze 'actiepagina', dan kan dit via het contactformulier. Tevens raden wij u aan regelmatig te kijken in de agenda of op de homepage, vanwege mogelijk overlappende inhoud.

In de praktijk

In zijn encycliek Laudato Si' roept paus Franciscus op tot een 'ecologische bekering'. Om die handen en voeten te geven noemt hij al wat kleine maatregelen die je als individu kan nemen in het zesde hoofdstuk van zijn boek. Voor veel mensen is het echter moeilijk om een koppeling te maken van 'duurzaam denken' naar 'duurzaam doen'. Uit onderzoek blijkt dan ook dat milieubewustzijn niet altijd hoeft te leiden tot een kleinere milieubelasting...

Hoe het dan wel aan te pakken? Paus Franciscus is duidelijk over het feit dat geheel duurzaam leven voor geen mens weggelegd is; iedereen maakt wel eens een foutje. Maar als het aan motivatie ontbreekt om een betere aarde en toekomst na te laten aan onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna is er wel degelijk sprake van een 'zonde'. Veel organisaties, zowel kerkelijk als seculier, houden zich bezig met hoe een individu of een collectief het verschil kan maken in de globale milieucrisis. Een bekende slogan is: "Een beter milieu begint bij jezelf!"

Op deze pagina van de laudato-si-website worden verwijzingen gemaakt - in eerste instantie naar religieus geïnspireerde handelingen, maar ook naar praktische energiebesparingstips - die u verder kunnen helpen de milieu-impact van uw leven te verkleinen...

Materialen uit eigen hand

Op het secretariaat zijn diverse materialen te bestellen om te gebruiken voor bijeenkomsten en gespreksgroepen:

 • Special Laudato Si'  Een speciale uitgave van het tijdschrift Missionaire Agenda geheel gewijd aan de encycliek. Met daarin voorbeelden van hoe gemeenschappen of organisaties de opdracht uit Laudato Si' in praktijk brengen, achtergrond verhalen, liturgische suggesties en een handreiking met gespreksvragen.
  Kosten: € 1,-- + verzendkosten
 • Gebedsposter: A3 formaatposter met daarop een deel van het gebed uit Laudato Si'
  kosten: € 0,50 + verzendkosten
 • Laudato Si' Manifest: A5 formaat kaarten met daarop de tekst van het manifest afgedrukt.
  Gratis

Alle materialen zijn te bestellen via het contactformulier

Verslagen werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst 30 november 2018

Werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Dit zijn de verslagen van de werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst, gehouden op 30 november 2018 in het Dominicanenklooster in Zwolle. Ze kunnen u helpen werk te maken van duurzaamheid in uw parochie.

De verslagen van de vier workshops:

 1. “Beleidsplan ondersteboven”, over duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid
 2. “Scan je kerkgebouw”, over gebruik van energie
 3. “Ecologische voetafdruk”, over gemeenschapsopbouw
 4. “Staan op Heilige Grond”, over parochiegrond en dienstbaarheid

Twee artikelen met interessante informatie:

 1. De Ontmoetingskerk in Dukenburg (Nijmegen) over hun ontmoetingstuin.
 2. Over de Duurzaamheidsscan

Daarnaast treft u informatie aan over een innovatief systeem voor het verwarmen van hoge ruimtes tegen lagere kosten (minder verbruik): Humitemp.

Deze conferentie werd georganiseerd door het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Neem contact met ons op voor uw vragen!

PDF BestandBeleidsplan Ondersteboven.pdf

PDF Bestand2. Scan je kerkgebouw.pdf

PDF BestandEcologische voetafdruk.pdf

PDF BestandStaan op heilige grond.pdf

PDF BestandOntmoetingstuin Dukenburg.pdf

PDF BestandOver de duurzaamheidscan.pdf

PDF BestandHumitemp.pdf

Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

Op 20 mei 2017 hielden de Raad van Kerken en twee PKN-kerken uit Amersfoort een conferentie over de vraag: hoe maken we onze kerk duurzaam? 

Op de site van de Raad van Kerken Amersfoort zijn een aantal documenten te vinden die tijdens de conferentie zijn gepresenteerd: lezingen, liturgisch materiaal, informatie over de Groene Kerkenactie. Zie: http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/nieuws/terugblik-conferentie-hoe-maken-we-onze-kerk-groen/ 

Foto bij Conferentie Amersfoort: Hoe maken we onze kerk duurzaam?

In actie tegen Trump

Description

Klimaatverandering is een internationaal probleem en dient volgens velen ook internationaal te worden opgelost. Helaas bestaat er geen wereldregering en worden de VN (die hierbij nog het meest in de buurt komen) gedomineerd door nationale belangen in de Veiligheidsraad. De Verenigde Staten hebben hierin een grote stem, maar kunnen ook niet geheel alleen optreden. Wij als Nederlanders kunnen Trump natuurlijk niet uit zijn ambt zetten, maar we kunnen onze politieke leiders, waaronder premier Rutte, wel vragen de uitspraken van Trump (over het klimaatvraagstuk) openlijk te veroordelen. Hiervoor heeft Greenpeace een petitie gestart.

Wanneer u deelneemt aan de petitie is het mogelijk dat u gebeld of ge-e-maild wordt met een vraag om contributie. Indien u dit niet wilt raden wij u aan geen telefoonnummer in te vullen en niet uw belangrijkste e-mailadres op te geven in de invulbalk.

Actie

Welkom in het ACTIE-portaal.

Wij bieden graag een podium voor acties en events die volgens ons de moeite waard zijn.

Op 23 april 2016 hebben wij (de CMBR-afdeling van de KNR en vele vrijwilligers) de landelijke inspiratiedag in Bennekom gehouden. Hierover kunt u het een en ander nalezen op de site van de KNR.

De categorie 'ACTIE' is verdeeld in drie subrubrieken, namelijk: Acties, Laudato Si' in de praktijk en Materiaal bestellen.

 • In de eerste rubriek vindt u informatie over acties die oproepen in het verweer te komen tegen de voor de natuur en de armen schadelijke plannen van de politieke en economische machtscentra.
 • Om 'ecologische bekering' om te zetten in praktische handelingen kijkt u in de categorie: Laudato Si' in de praktijk.
 • De laatste categorie: materiaal bestellen, wijst op inhoudelijk materiaal over Laudato Si' of promotiemateriaal. Dit promotiemateriaal kan worden besteld bij de KNR.

Description

Uitslag presidentsverkiezingen Verenigde Staten

Klik voor de bron van de afbeelding

De voor velen onverwachte zege van Donald J. Trump bij de presidentsverkiezingen van 8 november zal zeker gevolgen hebben voor het beleid op het gebied van klimaatverandering en andere thema's die in de encycliek aan de orde komen.  Daarom worden kort enkele vragen beantwoord:

Wat vindt paus Franciscus van Donald Trump?

Zoals veel mensen weten heeft paus Franciscus tijdens een vliegreis zich al eens scherp uitgelaten over Trump. Hij noemde Trump 'niet Christelijk', omdat hij alleen denkt aan het bouwen van muren in plaats van het slaan van bruggen. Toch heeft, zoals vrijwel ieder staatshoofd ter wereld, ook paus Franciscus Donald Trump gefeliciteerd met zijn verkiezing tot president. Hij voegde hier wel aan toe te bidden voor een goede toekomst voor zowel Trump als de VS.

Wat betekent Donald Trump voor het Klimaatakkoord van december 2015 (Parijs)?

Hoewel Donald Trump heeft gezworen de effecten van het Klimaatakkoord voor de VS teniet te willen doen en heeft verklaard klimaatverandering een 'hersenspinsel' te vinden, of zelfs 'een complot van Chinezen', kan hij de komende drie jaren de handtekening van de regering Obama onder het Klimaatakkoord niet ongedaan maken (hierna kan dit dus wel). Wel kan hij per direct de financiering voor het Klimaatfonds, waarmee klimaatprojecten in de Derde Wereld worden betaald, stopzetten. Zie link.

De Amerikaanse voorvechter van de strijd tegen klimaatverandering, Al Gore, heeft een verklaring uit laten gaan met daarin zijn visie op een toekomstig milieubeleid in samenwerking met Trump.

Ban-Ki-Moon, de voorzitter van de Verenigde Naties, heeft in de media ook al duidelijk laten blijken dat hij hoopt Trump te kunnen overtuigen van de noodzaak van klimaatbeleid.

Mocht dit alles niet helpen, dan is het aannemelijk dat -op papier over drie jaar-, maar in praktijk misschien wel eerder het Klimaatverdrag wordt opgezegd door diverse landen. Met name voor India en China was het deelnemen van de VS een absolute voorwaarde voor hun eigen 'pledges'.

-update 17 november 2016-

Inmiddels zult u evenals wij in het nieuws vernomen hebben dat Donald Trump juridisch advies heeft gevraagd om binnen de opzegtermijn van 4 jaar (waarvan er reeds 1 verstreken is) onder het Klimaatakkoord uit te komen. Bij deze constructie treedt de VS uit het grondleggend verdrag van het UNFCCC (United Nations Framework Conference on Climate Change), waardoor ook de verplichting tot het naleven van de klimaatdoelstellingen vervalt. Echter staat het ieder land legaal gezien vrij de beloftes uit het Klimaatverdag met voeten te treden. Er is namelijk geen internationale rechterlijke macht die naleving van het akkoord kan afdwingen en geldboetes op kan leggen aan niet-implementerende landen.

Verassend is wellicht dat nu ook China, 's werelds grootste vervuiler op het moment, de VS aanspoort om te investeren in duurzame energie: zie bericht.

- update 23 november -

De afgelopen week zijn er verschillende berichten over Trump en zijn relatie tot het klimaatverdrag verschenen. Allereerst presenteerde Donald Trump een 6-punten-programma, met daarin zijn voorgenomen acties in zijn eerste honderd dagen als president. Één van die zes punten is het terugdraaien van milieubelastingen op fossiele brandstoffen en hieruit opgewekte energie. Hiermee hoopt Trump onder andere de kolenmijnen in het midden van de VS weer levensvatbaar te maken. Goed nieuws voor de werkgelegenheid, maar slecht nieuws voor het klimaat. Vandaag verscheen echter een opmerkelijk interview met Donald Trump in The New York Times, een krant die altijd zeer kritisch is geweest over de plannen van Trump en openlijk zijn steun uitsprak voor zijn tegenkandidate Hillary Clinton. In dit interview verklaart hij het klimaatverdrag met 'een open blik' te willen bekijken. Ook geeft hij voor het eerst toe dat er menselijke invloed bestaat op de opwarming van de aarde. Het is niet het enige punt waarop hij een draai maakt, zo heeft hij ook zijn standpunt over omstreden martelmethoden voor terreurverdachten gewijzigd. Het is dus even afwachten voor ons of Donald Trump uit de campagne wel dezelfde man is als President Trump vanaf januari 2017.

Before the flood

Geïnspireerd door het winnen van zijn Oscar-beeldje, heeft acteur Leonardo DiCaprio niet alleen zijn speech bij de uitreiking aan de gevaren van klimaatverandering opgedragen, maar heeft hij ook veel moeite gedaan om nog voor de presidentsverkiezingen in de VS wereldwijd aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. In deze gratis beschikbare documentaire legt hij aan de hand van beelden en interviews uit dat het klimaat al aan het veranderen is en wat er moet gebeuren om het te stoppen. Hij vraagt advies aan vertrekkend president Barack Obama, maar ook aan paus Franciscus.

Helaas heeft, zoals bekend, de documentaire niet kunnen voorkomen dat de Amerikaanse verkiezingen zijn gewonnen door Donald J. Trump, die al vaker heeft aangegeven dat hij klimaatverandering een 'complottheorie' vindt die is verzonnen door de Chinese staat om de industrie van de VS te benadelen.  Zie hiervoor ook: Uitslag presidentsverkiezingen Verenigde Staten.

Oproep tot pauselijke steun aan bedreigde milieuactivisten

Op 5 oktober heeft een coalitie van 76 milieu- en mensenrechtenorganisaties uit 19 landen paus Franciscus gevraagd milieubeschermers wereldwijd in bescherming te nemen. In een brief die door de Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan, prins Jaime Bourbon de Parma, met een persoonlijke aanbeveling is verstuurd, vragen de ondertekenaars aan de paus om als beschermheer op te treden van natuurbeschermers die hun leven riskeren door te strijden voor het behoud van het milieu, ons gezamenlijk huis. Elke week worden gemiddeld drie milieubeschermers ter wereld vermoord. Een veel grotere groep krijgt te maken met bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. Inheemse groepen lopen het meeste risico, aangezien zij vaak op afgelegen plekken leven waar rechtsbescherming ontbreekt. Het geweld zal volgens de ondertekenaars toenemen als deze niet vanuit de hoogste kringen van de internationale politiek wordt veroordeeld. Klimaatverandering en bevolkingsgroei zullen de druk op beschikbare landbouwgronden en natuurlijke rijkdommen doen toenemen. Tenzij nu wordt ingegrepen zal het aantal doden dramatisch toenemen. Het initiatief voor de brief is genomen door de Nederlandse afdeling van de International Union of Conservation of Nature. PDF BestandBrief aan paus Franciscus.pdf

Interfaith Statement on Climate Change 2016

Een interreligieus netwerk van 30 organisaties uit de gehele wereld heeft in oktober een sterke verklaring doen uitgaan, waarin wordt opgeroepen moedige stappen te zetten tijdens de 22e Conference of the Parties (COP22). Het is een hoopvol teken dat vertegenwoordigers uit alle wereldreligies deze verklaring hebben ondertekend. Zorg voor de schepping en zorg voor de meest kwetsbaren staan centraal binnen alle geloofsovertuigingen. Het is ook hoopvol dat de verklaring positie durft in te nemen: tegen vrijhandelsakkoorden die duurzame wetgeving kunnen dwarsbomen, voor de rechten van inheemse volken en van vrouwen, voor een snelle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Ook individuen kunnen de verklaring ondertekenen op www.interfaithstatement2016.org

Duurzame consument?

Paus Franciscus is duidelijk in zijn encycliek: er is sprake van een verslavend consumentisme in onze maatschappij en ook van een wegwerpcultuur... Het bezien van de mens als consument is dus nogal eenzijdig en niet nastrevenswaardig. Toch kun je als consument de nodige keuzes maken die 'hogerop' aangeven dat jij anders wilt leven. Soms daalt hiermee je milieu-impact direct en in andere gevallen ben jij de leider die anderen gaan volgen. Twee veelbesproken thema's aangaande een groene levensstijl zijn 'groene stroom' en 'groene levensmiddelen'. De definitie van deze twee is echter contextafhankelijk. Toch is er goed nieuws voor hem of haar die verdwaald raakt tussen alle verschillende verpakkingen en keurmerken... God is aanwezig... In de supermarkt! Waar het project 'God in de Supermarkt' een concrete vertaalslag is van de 'ecologische bekering' uit Laudato Si' in het dagelijks handelen, kan aangaande groene stroom een lampje gaan branden bij het volgende rapport (uit 2015) waarin diverse milieu- en consumentenorganisaties alle energieleveranciers op een rijtje hebben gezet en hebben 'gebanchmarked' op duurzaamheid. Naast deze twee thema's zijn er nog veel meer middelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, maar ook aan het zelf opwekken van groene stroom met een buurtcollectief. Er is meer mogelijk dan u denkt. Een mooi overzicht is te vinden op de website van MilieuCentraal.

Groene belijdenis

Door het kerkelijke jaar heen lenen bepaalde feest- en gedenkdagen zich goed om nader stil te staan bij natuur en milieu. Met name in Duitsland is hierin veel ervaring opgedaan.
Zowel tijdens de vastenperiode als ook op Goede Vrijdag worden speciale activiteiten aangeboden om het lijden van Christus in een ecologische dimensie te zien. Op deze ideeën heerst vanzelfsprekend geen copyright en wij nodigen u uit om ook zelf initiatieven te ontplooien. Dit kan door inspiratie op de doen op de volgende websites, maar ook op onze 'vieren'-pagina met een uitgebreide selectie aan liturgisch materiaal.

Groene kerk

Als lid van een kerkgemeenschap kunt u invloed uitoefenen op de organisatie om zich meer in te gaan zetten voor duurzaamheid. Vaak is een belangrijkste eerste stap het kerkgebouw zelf: het laten maken van een energiescan, isolatie aanbrengen en waar mogelijk zelf ook energie opwekken (zonnepanelen). Maar een duurzame kerk gaat verder dan alleen het gebouw maar gaat onder andere ook over de inkoop van materialen voor de diensten en andere bijeenkomsten, het kiezen van een 'groene' energieleverancier en het verbouwen van de kerk- of kloostertuin naar een geschikt habitat voor diverse dieren die niet meer terecht kunnen in veelal betegelde tuinen in stad of dorp. In Nederland, België en Duitsland zijn er diverse organisaties die zich specifiek met deze doelgroep: religieuze gemeenschappen, bezighouden.
In Nederland bestaat het Groene Kerken initiatief, dat deelnemende parochies en kerkgemeenten actief begeleid in hun stappen naar duurzaamheid. Het doel: bekroning van de kerk met het fysieke plakkaat en keurmerk: "Dit is een groene kerk." In Duitsland bestaat dit principe ook en wordt er gewerkt met het beeldmerk van de 'Groene Haan'. Tevens staan de organisaties in zowel Duitsland en Nederland open voor andere geloofsgemeenschappen dan de christelijke. Zo zijn er in Nederland ook groene moskeeën in oprichting.

 

Tevens wijzen wij u op het bestaan van A Rocha. A Rocha heeft ook een groeiende Nederlandse afdeling. Deze natuurbeschermingsorganisatie vertrekt vanuit een beleving van het rentmeesterschap in haar activiteiten en biedt zodoende een koppeling tussen activisme, vrijwilligerswerk en geloof. Er is hier veel expertise opgedaan met de inrichting van kerk- en kloostertuinen. Vanzelfsprekend kunt u ook op persoonlijke titel deelnemen als vrijwilliger.

Description

Elders te bestellen materialen

Buiten de promotiematerialen die beschikbaar zijn via de KNR, zijn vanzelfsprekend ook veel materialen beschikbaar bij de lokale boekhandel en op het internet. Het betreft niet alleen de encycliek zelf en de vertalingen hiervan, maar ook enkele wetenschappelijke en theologische magazines die gewijd zijn aan Laudato Si'.

Hieronder vindt u een aantal verwijzingen:

 • De originele encycliek is in PDF-vorm verkrijgbaar op de website van het Vaticaan in de talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Arabisch, Russisch, Pools, Portugees en Italiaans en natuurlijk in het Latijn; dit is een digitaal bestand dat u zelf af dient te drukken
 • In gedrukte vorm bestaan er twee officiële vertalingen van de encycliek in het Nederlands: een Vlaamse en een Nederlandse
  De Vlaamse vertaling is voor  €11,- te bestellen bij uitgeverij LICAP
  De Nederlandse vertaling is voor €15,- te bestellen bij het Bisdom Breda. Zie hiervoor het volgende formulier.
  Tevens is er een digitale werkvertaling beschikbaar op internet, aan het raadplegen hiervan zijn geen kosten verbonden.
 • In de (geloofs)wetenschappelijke pers zijn een aantal themanummers verschenen over Laudato Si':
  Hieronder eerst de Nederlandse tijdschriften:
 • Communio, nr. 3-4 Vol. 41. Inhoud: het Evangelie van de Schepping: bevat 12 Nederlandstalige artikelen
 • Tijdschrift voor Theologie, nr.3 (herfst) 2016. Vol. 56 Inhoud: bevat 4 Nederlandstalige artikelen over Laudato Si'
 • Speling, nr. 1 2016 Inhoud: Gaan we voor duurzaamheid?: bevat 15 Nederlandstalige artikelen over kerk en duurzaamheid
 • Het centrum voor de Sociale Leer van de Katholieke Kerk (CSLK) heeft in juni 2016 een speciale bundel gepubliceerd over Laudato Si', met daarin een verzameling van bijdragen van bekende Nederlandse theologen

Hiernaast zijn er ook enkele Engelstalige wetenschappelijke themanummers uitgebracht, waarvan wij de volgende twee kunnen aanraden:

 • The Quarterly Review of Biology, nr. 3 september 2016, Vol. 91. Inhoud: Vier uitgebreide artikelen van wetenschappers over de encycliek. Deze zijn GRATIS beschikbaar.
 • Theological Studies, nr. 2 2016, Vol. 77. Inhoud: Acht fundamentele artikelen over Laudato Si', waaronder een zeer goede verdieping door Reinhard Cardinal Marx

Maak Nederland fossielvrij

​Allerlei instellingen, waaronder gemeenten, universiteiten, pensioenfondsen en ook kerken, stoppen hun financiële reserves in beleggingen. Met dit geld wordt bewust of onbewust projecten gefinancierd die zwaar leunen op fossiele brandstoffen. Denk aan aandelen in oliebedrijven, obligaties in energiemaatschappijen en investeringen in steenkoolprojecten. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om miljarden.

Divesteren, het verkopen van moreel onverantwoorde investeringen in steenkool en aardgas, is een manier om te werken aan een beter klimaat. Met de 'eerlijke bankwijzer' kunnen mensen makkelijk kiezen voor een ethisch verantwoord spaarpotje. Elke divestering is een signaal aan de vervuilers: wij investeren niet langer in klimaatverandering. In Nederland zijn de kerken nog niet erg actief op dit terrein. Het Engelse Christian Aid echter roept al langer kerken in het Verenigd Koninkrijk op om te divesteren. De Anglicaanse Kerk nam in het voorjaar van 2014 het besluit niet langer geld te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen. Zie: www.christianaid.org.uk  

In Nederland zijn verschillende groepen die zich richten op universiteiten, gemeenten en pensioenfonds ABP. Op http://gofossilfree.org kan men petities ondertekenen om gemeenten op te roepen te divesteren. 

Project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Het katholiek maatschappelijk activeringswerk in Noord- en Oost-Nederland stimuleert parochies om de boodschap van Laudato Si’ in daden om te zetten. Het project

 • bevordert bewustwording
 • verzamelt good practices
 • zoekt de verbinding met landelijke thema’s
 • vertaalt theorie naar handelen
 • zet (inter-)kerkelijke activiteiten op
 • ondersteunt parochiële initiatieven rondom duurzaamheid

Voor advies en ondersteuning op maat kunt u terecht bij:

Drenthe - Groningen: www.solidairgroningendrenthe.nl
Friesland: www.solidairfriesland.nl
Gelderland: www.stichtingdekim.nl
Overijssel: www.kcwo.nl

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord