Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Investeren in een betere toekomst

De conferentie ‘Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home’ vond plaats aan het eind van de week waarin Donald Trump een vliegende start maakte als president van de VS. Een van de vele controversiële maatregelen die hij nam was zijn akkoord voor de aanleg van de oliepijpleidingen Keystone XL en Dakota Access. Beide projecten zijn zeer omstreden. Dit alles toont eens te meer aan hoe actueel het onderwerp van gesprek in Rome was. ING is een van de banken die Keystone XL en Dakota Access financieren. 

Ellen Dorsey, een van de spreeksters tijdens de conferentie, herinnerde de deelnemers er aan dat “we niet alleen investeerders zijn; we hebben een missie en kunnen ons daarom geen contradicties veroorloven tussen onze boodschap en ons handelen.” Ds. Henrik Grape van de Zweeds-Lutherse Kerk zei het minder omfloerst: “Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om te profiteren van de vernietiging van de planeet; het is de taak van de economie om ‘het gemeenschappelijk huis’ te dienen en niet andersom.” 

Ondanks het nieuwe Amerikaanse beleid lijkt de fossiele industrie aan de verliezende hand. Om te beginnen is schone energie steeds rendabeler geworden. Een andere factor is dat steeds meer bedrijven, organisaties en burgers beseffen dat ze met hun financiële middelen macht kunnen uitoefenen. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen besloten te divesteren. Zuster Franciscanes Sheila Kinsey, vertegenwoordigster van de Unie van Generale Oversten, wees op “het potentieel dat ook ordes en congregaties wereldwijd hebben” om fossiele brandstoffen terug te dringen. “Samenwerking is van essentieel belang tegen de sterke oppositie van bedrijven in fossiele brandstoffen.”

Kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon, liet tijdens de opening van de conferentie weten dat niets doen geen optie is.  “Het is tijd om in beweging te komen, langzaam of snel, maar we moeten nu in beweging komen!” 

Foto bij Investeren in een betere toekomst

Bescherm de natuurbeschermers

Half januari werd het schokkende nieuws bekend dat er wéér een gerespecteerde milieuactivist vermoord is, de Goldman Prize winnaar Isidro Baldenegro López, die zich verzette tegen illegale houtkap in Mexico. Helaas staat zijn dood niet op zich. Wereldwijd worden elke week drie mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Mensenrechtenorganisaties zijn deze week een campagne begonnen 'Bescherm de natuurbeschermer'. Hierin werken samen IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness. De campagne is erop gericht de veiligheid te verbeteren van bedreigde natuurbeschermers in Colombia, Peru, DR Congo, Indonesië en de Filippijnen. In de vijf projectlanden werken ze samen met lokale organisaties. Momenteel werkt men aan een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, geeft men veiligheidstrainingen en zet men zich in voor maatregelen om natuurbeschermers in veiligheid te brengen bij acuut gevaar.  

De campagne vraagt het Nederlandse publiek om in actie te komen tegen het toenemende geweld tegen natuurbeschermers. Dat kan op de volgende manieren:

 

 

Foto bij Bescherm de natuurbeschermers

Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

Op 27 januari vindt in Rome een opmerkelijke conferentie plaats: Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home. In Laudato Si’ pleit paus Franciscus voor een overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie voor iedereen. Katholieke instellingen beseffen dat deze oproep consequenties heeft voor hun financieel beheer. Het gaat dan om ethisch beleggen en ‘divesteren’, d.w.z. het terugtrekken van geld uit financiële instellingen die beleggen in de kolen-, olie- of gasindustrie. In plaats van dat laatste kan men investeren in duurzame projecten, zoals hernieuwbare energie. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Ook de Wereldraad Van Kerken sloot zich aan bij de campagne. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen
besloten te divesteren.

Een keur van internationale sprekers komt spreken, o.a. Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van de UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het Vaticaan is vertegenwoordigd door verscheidene kadinalen, waaronder Peter Turkson, voorzitter van het nieuwe Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon,

De Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseert op 22 april a.s. in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium over precies hetzelfde onderwerp. Zie onder agenda voor meer details.

Foto bij Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

Boodschap van de paus voor de 50e Vredesdag

De tekst van de Vredesboodschap die traditioneel op 1 januari door de paus wordt uitgesproken is eerder deze week al gepubliceerd. De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft in samenwerking met Pax Christi de tekst vertaald in het Nederlands. Paus Franciscus spreekt in de boodschap zijn zorg uit over de 'Derde Wereldoorlog'  die nu al 'in stukjes en beetjes' woedt op veel plekken in de wereld. Sterker dan enige paus voor hem, pleit hij voor geweldloosheid en zegt alle steun van de Kerk toe aan personen die aan vrede werken door middel van 'actieve en creatieve geweldloosheid'. Aansluitend aan het net afgesloten Jubeljaar van Barmhartigheid vraagt hij ons door te gaan 'barmhartigheid te tonen door te weigeren mensen af te danken, het milieu te beschadigen of ten koste van alles winst te willen opstrijken.' Met deze boodschap lijkt de paus het accent van het kerkelijk denken over oorlog en geweld te verschuiven van 'rechtvaardige oorlog' (aan welke voorwaarden moet gewelddadig ingrijpen voldoen om acceptabel te zijn) naar 'rechtvaardige vrede' (hoe kunnen we werken aan de voorwaarden om de gehele schepping, zowel mens als natuur, tot haar recht te laten komen).

Foto bij Boodschap van de paus voor de 50e Vredesdag

Pagina 7 van 10. Eerste pagina 56789 Laatste Pagina.

© 2016 - 2018 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord