Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Oecumenische oproep tot ecologische bekering

Foto bij Oecumenische oproep tot ecologische bekering

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus hebben 7 september een oproep aan wereldleiders gedaan om het klimaat te redden. Voor het eerst in de geschiedenis trekken zij samen naar buiten met een gezamenlijke boodschap. Zij richten zich daarbij op de wereldleiders die van 1-12 november deelnemen aan de Klimaattop in Glasgow. In hun verklaring schrijven zij dat verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering onvermijdelijke gevolgen van ons handelen zijn “aangezien we meer van de bronnen van de aarde hebben gebruikt dan die kan verdragen.” Ze roepen op tot een ommekeer, “waarbij we niet alleen denken aan onmiddellijk belang en winst, maar ook aan toekomstige belangen”, aldus de verklaring. Gezamenlijk beloven ze “te bidden voor onze leiders die in Glasgow zullen samenkomen om te beslissen over de toekomst van onze planeet en haar mensen.”

Klimaatpelgrimage naar COP26

Foto bij Klimaatpelgrimage naar COP26

Van 30 september tot 11 oktober loopt een internationale groep van 30 Klimaatpelgrims onder het motto ‘Gewoon gaan!’ door Nederland. Zij zijn in augustus vertrokken vanuit Polen en zijn op weg naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow (1-12 november). Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. Kerken in Nederland zullen hen onderweg gastvrijheid verlenen. Zij vragen daarmee ook aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie. Iedereen kan een etappe meelopen met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via deze link. Ook kan men de klimaatpetitie ondertekenen die de pelgrims in Glasgow zullen overhandigen. Op 10 oktober kun je meedoen met een landelijke Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Bij deze etappe kunnen er maximaal 300 personen deelnemen. Ook hiervoor kun je je aanmelden via de Groene Kerkenactie.

Een alarmsignaal voor de wereld

Foto bij Een alarmsignaal voor de wereld

Het rapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering van de VN dat 8 augustus werd gepubliceerd, is een alarmsignaal voor iedereen. Het rapport onderstreept de woorden uit Laudato Si dat de aarde “huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik.” (LS 2) Volgens het VN-rapport warmt de aarde sneller op dan ooit en valt verdere opwarming en de daarbij horende toename van extreem weer niet meer te vermijden. Tegelijk beklemtoont het rapport dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 nog steeds haalbaar zijn. Als kerk moeten we luisteren naar een van de meest alarmerende ‘tekenen van de tijd’ waarin we leven. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe mensen in veel regio's lijden onder de gevolgen van recordhitte, verwoestende bosbranden en extreme overstromingen. De bevindingen van het rapport moeten de wereldleiders tijdens de klimaattop van 1 tot 12 november 2021 in Glasgow des te meer motiveren tot onmiddellijke, concrete en voldoende actie. Regeringen, in het bijzonder van de westerse landen die de grootste vervuiler zijn, moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul worden terug gebracht. In de aanloop van de klimaattop houdt het Vaticaan op 4 oktober een conferentie in het Vaticaan met religieuze leiders en wetenschappers om gezamenlijk te bespreken hoe de mensheid de schepping kan behoeden en beschermen. Paus Franciscus zal hieraan deelnemen.

Scheppingsperiode 2021

Foto bij Scheppingsperiode 2021

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si', onderscheidt men 7 grote doelstellingen. 1. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Aarde": streven naar een kleinere ecologische voetafdruk; 2. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Armen": de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen; 3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen; 4. Een eenvoudige levensstijl; 5. Ecologische opvoeding en onderwijs; 6. Ecospiritualiteit; 7.Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Voor de Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 september heeft Kerk & Milieu gezorgd voor een vertaling van vier getijdengebeden rond het thema 'Laat rivieren van levend water stromen'. 

U kunt hieronder het katern en de gebedstijden voor 1 september downloaden:

PDF BestandKatern Ecokerk.pdf

PDF BestandGebedstijden 1 september.pdf

Pagina 3 van 22. 12345 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord