Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Studiedag over de rol van de theologie na Laudato Si’

Zonnepanelen op kerkdag in Leersum

Als theoloog kan paus Franciscus niet tippen aan zijn directe voorganger, hij zal de eerst zijn om dat toe te geven. Paradoxaal is dan ook dat zijn encycliek veel meer stof tot nadenken geeft aan theologen dan de geschriften van Benedictus XVI of Johannes Paulus II ooit zullen doen. Dat bleek wel uit de expertmeeting die de werkgroep Theologie en Duurzaamheid van Oikos op 11 november jl. hield naar aanleiding van Laudato Sí. Theologen vanuit diverse kerken bleken vooral veel waardering te hebben voor de encycliek. Deze luidt naar hun mening een definitief afscheid in van het antropologische denken in kerk en theologie, en dat was hoog tijd. Alle wezens zijn van waarde; de mens neemt deel aan de grotere levensverbanden en kan deze niet beschadigen zonder zichzelf schade te berokkenen.

Wel blijven enkele spanningspunten in de encycliek nog onopgelost. Zoals de spanning tussen zorg of zelfs alarmisme over de stand van zaken in de wereld en de oproep tot vertrouwen en overgave. Sommige vragen blijven onbeantwoord: is de natuur wel altijd en overal goed? Kan de mensheid onbeperkt blijven groeien? Dit soort vragen zijn van belang. Het inzicht dat de kern van de huidige milieuproblematiek een religieuze vraag is wint terrein: wie is de mens in het geheel der dingen; wat is onze opdracht? Zonder deze ten diepste religieuze vragen te beantwoorden is er geen blijvende oplossing mogelijk voor de ecologische crisis. Hier ligt een taak waaraan theologen de komende tijd veel meer aandacht dan voorheen dienen te besteden.

Paus neemt het nogmaals op voor vluchtelingen en verstotenen

Foto bij Paus neemt het nogmaals op voor vluchtelingen en verstotenen

Bovenstaande video is een vertaalde uitsnede van de toespraak van paus Franciscus aan het Derde Wereldcongres van Burgeractivistische Bewegingen, dat werd gefaciliteerd door het Vaticaan. In 2015 vond dit congres in Bolivia plaats. In deze toespraak verhaalt hij in het Italiaans over de humanitaire crisis in de wereld. De originele video is hier te bekijken, maar is helaas nog niet ondertiteld door het Vaticaan. Wel heeft een Engelstalige nieuwssite een samenvatting geplaatst van de toespraak van paus Franciscus, die u hier kunt vinden.

COP22 moet woorden in daden omzetten

Het Klimaatakkoord van Parijs treedt op 4 november officieel in werking. Nog nooit is een document van dit kaliber in zo’n korte tijd geratificeerd. Nu moeten de mooie voornemens worden omgezet in krachtige daden. Daarover zal worden gesproken tijdens de COP22 die van 7-18 november a.s. plaatsvindt in Marrakech, Marokko.

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, sprak paus Franciscus de hoop uit dat alle landen die bijeen komen in Marrakech de moed zullen hebben fundamentele besluiten te nemen. Hij zei: "Solidariteit moet het werkmodel worden van de economie, en broederschap moet niet slechts een vrome wens zijn, maar een criterium voor nationaal en internationaal beleid.”

Het Vaticaan blijft de ontwikkelingen op het vlak van klimaatonderhandelingen op de voet volgen. Dat blijkt ook uit de consultatiebijeenkomst die op 28 september jl. werd gehouden in Rome. Vijftig experts uit de gehele wereld kwamen op uitnodiging van het Vaticaan bijeen om te spreken over COP22 en welke rol de Kerk daar kan spelen. Paus Franciscus hield aan het eind van de dag een korte toespraak. Daarin  zei hij o.a.: “Klimaatverandering vergroot armoede en ellende in de wereld. Daarom maak ik me er zoveel zorgen over.” Diezelfde dag twittered de paus het volgende: "Wat zou het mooi zijn als we de wereld beter achterlaten dan we haar hebben gevonden." Deze boodschap werd bijna 20.000 keer geretweet en kreeg 39.000 likes, en was daarmee een van de populairste pauselijke tweets van dit jaar.

 

Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

​Ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping hebben paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs van Constantinopel sterke verklaringen doen uitgaan. Ze zijn op 1 september tegelijk gepubliceerd op de nieuwe site SeasonofCreation.org. Opmerkelijk is de oproep van paus Franciscus om zorg voor de schepping op te nemen in de traditionele lijst van 'Werken van barmhartigheid'. Hij schrijft: "Als geestelijk werk van barmhartigheid roept zorg voor de schepping ons op tot een 'dankbare contemplatie van Gods wereld' (Laudato Si’, 214) die 'ons in staat stelt in elk ding een boodschap te ontdekken die God tot ons wil richten'. (ibid., 85). Als een lichamelijk werk van barmhartigheid vereist zorg voor de schepping 'eenvoudige dagelijkse handelingen die breken met de logica van geweld, uitbuiting en egoïsme' en 'is dit voelbaar in elke handeling die erop is gericht een betere wereld op te bouwen".  (ibid., 230-31).

Pagina 20 van 22. Eerste pagina 1819202122

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord